เบตง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดโครงการขยายเขตไฟฟ้า กลุ่มบ้านในหลงและบ้านวังไทร อ.ธารโต จ.ยะลา **โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 14.30 ย วันที่ 30 มิ.ย.63 นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3 (ภาคใต้) ยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการจ่ายไฟในโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้ครัวเรือนที่ห่างไกล ให้กับกลุ่มบ้านในหลง หมู่10 และบ้านวังไทร หมู่2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต จ.ยะลา โดยมีนายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านเข้าร่วม

นายอิสมาแอล จะปะกียา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง ได้ดำเนินการโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า ให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการ ให้กับชาวบ้านกลุ่มบ้านในหลง หมู่10 และบ้านวังไทร หมู่2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต ในวงเงินงบประมาณ  6,939,516.66 บาท โดยมมีปริมาณงานก่อสร้างแรงสูง 9.12 วงจร กม. , ก่อสร้างแรงต่ำ 8.32 วงจร กม. และติดตั้งหม้อแปลงจำนวน 5 ลูก  150 KVA.

เพื่อให้ชาวบ้าน 70 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านในหลง และบ้านวังไทร ได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ หลังจากที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้เป็นเวลานานกว่า 30 ปี เนื่องจากทั้ง2หมู่บ้านได้มีการอพยพช่วงที่มีการสร้างและเปิดใช้เขื่อนบางลางในปี 2524 แต่เดิมทั้ง 2 หมู่บ้านไม่มีถนนหนทาง ต้องอาศัยการสัญจรทางน้ำ จนปี 2559-2562 ทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเป็นระยะทาง 9 กม และในวันนี้ชาวบ้านได้มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะนำความผาสุข ความสว่าง ให้กับชาวบ้าน ที่รอคอยมานานถึง 30 ปี

//////////////////////////////////////////////

โยธิน  ประชามติรัฐ  รายงาน