จังหวัดเพชรบุรีร่วมกับหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกัน Covid-19 ร้านค้าปลีก-ส่ง ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2563  เวลา 14.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนจังหวัดเพชรบุรี  ตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้นำเจ้าหน้าที่  สาธารณสุขเพชรบุรี  สหกรณ์เพชรบุรี อุตสาหะกรรมจังหวัด กอ.รมน.เพชรบุรี  ทหาร มทบ.15 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอำ สภ.ชะอำ    ร่วมลงพื้นที่ตรวจมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก-ส่ง และห้างร้าน สถานประกอบการ ในพื้นที่ริมชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ภายหลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  มีมาตรการผ่อนปรนให้เปิดกิจการ  แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใ ห้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล  การใช้บัตรคิว เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนในการซื้อ หรือให้บริการ มีจุดคัดกรอง และมีเจลแอลกอฮอล์บริการแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยว  เพื่อป้องกันการกลับมาแพร่เชื้อของโควิด-19  หลังจากมีมาตรการผ่อนปรน  พบว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยออกมาซื้อสินค้า   เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคมส่วนรวมต่อไป

นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี  กล่าวว่า  วันนี้ร่วมกับหลายภาคส่วน ลงพื้นที่ตรวจมาตรการผ่อนปรน  และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามร้านค้า ห้างร้าน ริมชายหาดชะอำ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าร้านค้าและผู้ประกอบการห้างร้านส่วนใหญ่ ให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid -19 เป็นอย่างดี  มีการตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า ก่อนเข้าใช้บริการ  ติดตั่งป้ายแอปไทยชนะ ให้ลุกค้าและนักท่องเที่ยวได้เช็คอินเช็คเอาท์    เว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัดของลูกค้าที่มาใช้บริการส่วนบางร้านที่ตรวจพบว่าขาดตกบกพร่อง ทางคณะตรวจได้แนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ต่อไป

////////////////////////////////////