สามร้อยยอด เปิดการท่องเที่ยวเส้นทางที่ 3 “ชมทุ่งบัวบาน ตำนาน300ยอด” เสน่ห์ธรรมชาติใกล้กรุงเทพ

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ขอบคุณภาพ-ข่าว สำนักงานอำเภอสามร้อยยอด

 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ์ นายอำเภอสามร้อยยอด ร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลไร่เก่า ตำบลไร่ใหม่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรมการทดสอบ (Test Run)และกิจกรรม Big Cleaning Day อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว หมู่ที่ 2 ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม(Test Run /โปรแกรมไทยชนะ) และเป็นการรองรับนักท่องเที่ยว หลังจากรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) พร้อมทั้งเปิด เส้นทางการท่องเที่ยว เส้นทางที่ 3 “ชมทุ่งบัวบาน ตำนาน300ยอด” ซึ่งเป็นสถานที่ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เส้นทางที่ 3 “ชมทุ่งบัวบาน ตำนาน300ยอด” ก่อนที่จะไปถึงบึงบัว มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักและมีผู้คนเข้ามากราบไหว้ นั่นคือ โรงเจลุ่ยอิมยี่ ตั้งอยู่ที่เชิงเขาสามร้อยยอด เป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม จนนับเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ ภายในเทวสถานประดิษฐานรูปหล่อพ่อปู่สามร้อยยอด เป็นเทพแห่งคุณธรรมแห่งความดีและความซื่อสัตย์ ที่ประชาชนทั่วไปให้ความเคารพนับถือ จึงมีเทศกาลไหว้พ่อปู่สามร้อยยอดขึ้นทุกปี ประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี
นอกจากนี้ยังมี ศาลพ่อปู่สามร้อยยอด ที่ตั้งอยู่ ณ “วัดตรีสตกูฏ” หรือรู้จักกันในนาม “วัดสามร้อยยอด” มีผู้ศรัทธาและเคารพนับถือจึงได้จำลององค์ของพ่อปู่สามร้อยยอด และอันเชิญพ่อปู่สามร้อยยอดประดิษฐานไว้ ณ ที่ทำการอำเภอสามร้อยยอดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอสามร้อยยอดให้ความนับถือและสักการะกันมาช้านาน นักท่องเที่ยวท่านใดที่ผ่านมาที่อำเภอสามร้อยยอด สามารถแวะเข้ามาสักการะและขอพรจากพ่อปู่สามร้อยยอด เพื่อความเป็นศิริมงคลของตนเองได้
บึงบัว หรือศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัว เป็นสถานที่เที่ยวอีกหนึ่งแห่งของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด บึงบัวเป็นทุ่งน้ำจืดขนาดใหญ่ของอำเภอสามร้อยยอด ซึ่งเป็นสถานที่มีความสวยงามแบบอันซีน (unseen) บรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเขาสามร้อยยอดที่เขียวขจี มีสะพานที่ทอดยาวไว้เดินชมทุ่งดอกบัวที่มีดอกบัวนับนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นบัวเผื่อน บัวผัน บัวหลวง บัวสาย รวมไปถึงพืชน้ำชนิดอื่น เช่น กก อ้อ ธูปฤาษี ระหว่างทางเดินมีศาลาหลังเล็กไว้ให้ได้นั่งพัก นอกจากนี้ยังสามารถมองเห็นนกนานาชนิด เช่น นกกาน้ำ นกอีโก้ง นกกระสา เป็นต้น และมีทุ่งแขม(อ้อ)ที่หลงเหลืออยู่ผืนเดียวในประเทศไทยอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะมอญเกาะไผ่ (หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี) ซึ่งมีสินค้าแปรรูปมากมายจำหน่าย และปลาที่ขึ้นชื่อของที่นี่ คือ ปลาสลิดธรรมชาติ ทั้งนี้ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะมอญ – เกาะไผ่ ยังมีเรือให้ล่องชมบึงบัวได้อีกด้วย รวมถึงมีโฮมสเตย์เป็นที่พักเมื่อนักท่องเที่ยวมาเยือน
ทั้งนี้ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวและกราบไหว้อีกแห่ง คือ วัดตาลเจ็ดยอด ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านตาลเจ็ดยอด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด เมื่อเข้าไปในซอยจะเห็นองค์หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) องค์รูปเหมือนขนาดใหญ่ หล่อจากโลหะทองเหลือง ขนาดหน้าตักกว้าง 11 เมตร สูง 18 เมตร มีน้ำหนักถึง50,000 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็น รูปหล่อองค์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้กราบไหว้ ด้านหน้าขององค์พระมีการหล่อรูปเหมือนขนาดบูชาเท่าองค์จริงของครูบาอาจารย์หลายรูป เช่น พระอาจารย์มั่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่ศุข หลวงปู่สดและพระพุทธรูปอีกหลายองค์ และเมื่อมองมายังเบื้องหน้าจะเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาสามร้อยยอดที่สวยงาม
นอกจาก “ชมทุ่งบัวบาน ตำนาน300ยอด” ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นถ้ำพระยานคร ที่เป็นสถานที่ ที่พระมหากษัตริย์ได้เสด็จประพาสถึง 5 พระองค์ด้วยกัน และยังมีหาดสามร้อยยอด ที่มีหาดทรายชายทะเลยาว 19 กิโลเมตร จากหาดเขากะโหลกถึงหาดสามพระยา มีเกาะแก่งที่สวยงาม รวมทั้งยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ สัมผัสวิถีชีวิตบ้านป่าหมาก เส้นทางเชื่อมเกษตรแปลงใหญ่ 3 อำเภอ (อำเภอปราณบุรี อำเภอหัวหิน อำเภอสามร้อยยอด) และเส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำนาวัลเปรียง วังไทร วังเต็น บ้านรวมไทย สู่การดูช้าง ณ อุทยานกุยบุรี เป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยพืชไร่ทั้งสองข้าง ทั้งไร่สับปะรด ขนุน มะม่วง อีกทั้งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์หายาก ทั้งเลียงผา วัวแดง – กระทิง เป็นต้น
ทั้งนี้อำเภอร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้เสนอโครงการปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติบึงบัว ศาลาที่พักชมวิว ที่ชำรุดยาว1,250 เมตรโดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพรก.เงินกู้ 4แสนล้านบาทฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งจะทำการสำรวจออกแบบและจ้างศึกษาวิจัยผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) เพื่อก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามบึงบัวเชื่อมตำบลสามร้อยยอด(บ.หน้าทุ่ง)ตามความต้องการของประชาชนตามลำดับต่อไปอีกด้วย
การท่องเที่ยวเมืองสามร้อยยอด นอกจากจะมีทะเลและธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้เพื่อเป็นการเสริมศิริมงคลให้แก่ตนเองแล้วยังถือเป็นการบำบัดตนเองและพักผ่อนกายจากการทำงานที่อ่อนล้าถือเป็นการเติมพลังอีกทางหนึ่ง หากท่านใดสนใจที่จะมาเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ผ่าน Facebook: อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด หรือโทร.032-821568