เรือนจำภูเขียว รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น
ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชัยภูมิ…
นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กรคุณธรรมต้นแบบจังหวัดชัยภูมิ
โดยมีนายเทวพงศ์พันธ์ เมืองยม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอภูเขียว พร้อมด้วยข้าราชการในจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยบรรยากาศในงานสร้างความอิ่มอกอิ่มใจกับผู้ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบนโยบายให้ ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในนามองค์กรต่างๆ ในจังหวัดชัยภูมิ ขอให้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้นำองค์กร เพื่อไปปรับใช้กับการพัฒนาองค์กร เพิ่มความสุขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร-จังหวัด และประเทศชาติต่อไป
จึงขอให้องค์กรต่างๆ ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับเป็นผู้นำสมกับการที่ได้รับรางวัลอันมีเกียรติทรงคุณค่าในครั้งนี้ ขอให้รักษาคุณงามความดีไว้ตลอดไป…