จ.นครนายก : “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน”

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : “พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน”

29 มิถุนายน 2563 นางวิมล เจริญฤทธิ์ พาณิชย์จังหวัดนครนายก ขานรับนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีนโยบายให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการจัดกิจกรรมลดค่าครองชีพของประชาชนทุกอำเภอ รวม 878 อำเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด โดยร่วมกับบริษัท ส.ทวีกิจ(บิ๊กวัน) จำกัด จัดกิจกรรมตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid – 19 กิจกรรม พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมี นางสาววรรณี วุฒิฤทธากุล นายอำเภอปากพลีร่วมเยี่ยมชมงาน การจัดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้แก่ประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 (COVID-19) โดยมุ่งเน้นการลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพในระดับอำเภอและกำหนดจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,น้ำมันพืชปาล์ม
น้ำตาลทราย,ปลากระป๋อง,ข้าวขาว 5 %,น้ำยาล้างจาน,ผงซักฟอก,ซีอิ๊วขาว,น้ำปลา,ซอสหอยนางรม,ผงปรุงรส,ไข่ไก่
นอกจากนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายกได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเชื่อมโยงการค้าบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์
Covid – 19 โดยนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกษตรกรและผู้ผลิตมาร่วมจำหน่ายภายในงาน อาทิ กุ้งจ่อม,ปลาจ่อม,ผักดอง,หอยดอง
น้ำพริกเผา,ผักสดปลอดสารพิษ,ขนมเบื้องทิพย์,น้ำอ้อย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำหอม Organic และสินค้าอื่นๆ
อีกมากมาย ฯลฯ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ได้การตอบรับจากประชาชนสนใจเข้าเลือกซื้อสินค้าจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง
นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน