รองผู้ว่าประจวบประกาศต้านยาเสพติด พร้อมเป็นแกนนำผลักดัน ไม่ให้มีผู้เสพหน้าใหม่ (คลิป)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 26 มิ.ย.63 นายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดขึ้น ที่ห้องประชุมหว้ากอ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลก เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการสกัดกั้น ปราบปราม และการบำบัดรักษา จนสามารถจับกุมผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งรณรงค์ป้องกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติด เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย คือ สังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด  ภายใต้แนวคิด Safe Zone No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด เพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ซึ่งช่วงที่ผ่านมาตลอด 1 ปีศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบ ได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งฝ่ายตำรวจ ฝ่ายทหาร และฝ่ายปกครอง ร่วมกันดำเนินการปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้น จับกุมคดียาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน จับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหา 1731 คดี ผู้ต้องหา 1833 คน จับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาสำคัญ 717 คดี ผู้ต้องหา 791 คน ของกลางยาบ้า 1152299 เม็ด ไอซ์ 38.17 กิโลกรัม กัญชา 23.83 กิโลกรัม กระท่อม 2781.08 กิโลกรัม ตรวจยึดอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด 38 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 13596769 บาท จับกุมตามหมายจับคดียาเสพติด 26 หมาย ดำเนินการคดีสมคบสนับสนุนให้การช่วยเหลือ จำนวน 9 ราย จับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องยาเสพติด 2 ราย จับกุมคดียาเสพติดรายใหญ่ 6 คดี ผู้ต้องหา 9 คน ของกลางยาบ้า 1164667 เม็ด ไอซ์ 35.27 กิโลกรัม และกัญชา 9.45 กิโลกรัม

//////////////////////////////////////////