ลพบุรี-คณะกรรมาธิการวิสามัญตรวจบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา (คลิป)**กฤษณ์ สนใจ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบเดินทางตรวจการจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยดูในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ป้องกันภัยแล้งในระยะยาว

วันที่ 17 มิ.ย. 63 นายวีระกร คำประกอบ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ได้นำคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินการในการจัดการน้ำและรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินการจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่ 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมี นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นำคณะให้การต้อนรับและชี้แจงในการดำเนินงานในการจัดการน้ำ รวมทั้งได้มีทางการประปาส่วนภูมิ-ภาคลพบุรีมาร่วมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ยังมีผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ด้วย สำหรับสำนักงานชลประทานที่ 10 นั้นจะรับผิดชอบในการจัดการน้ำที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งส่งน้ำมาจากประตูน้ำมโนรมย์ จังหวัดชัยนาทตามคลองชลประทานสาย ชัยนาท-ป่าสัก จากที่ผ่านมาพบตั้งแต่ปลายปีพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับต่ำ ไหลส่งมาในคลองสายชัยนาท-ป่าสักไม่พอเพียงกับความต้องการ ทางกรมชลประทานได้เน้นในเรื่องของน้ำอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์เป็นหลัก จึงได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวที่ประตูน้ำมโนรมย์สูบส่งเข้ามาในคลองชลประทาน เพื่อที่จะได้ดำเนินการในเรื่องของการประปาที่จะต้องใช้น้ำดิบในคลองชลประทานสายนี้

ทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการชุดนี้จะได้มีการของบประมาณในการตั้งสถานีสูบน้ำถาวรขึ้น รวมทั้งจะได้จัดหาแหล่งน้ำสำรอ หากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าต่ำกว่านี้ที่จะได้นำมาผลิตน้ำประปา โดยให้ทางชลประทานที่ 10 และการประปาส่วนภูมิภาค ได้เร่งดำเนินการจัดทำโครงการของบประมาณขึ้นมา เพื่อที่จะได้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วประชาชนจะได้ไม่เดือดร้อน

////////////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน