เพชรบุรี เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ชายหาดชะอำ เน้นให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว**บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ที่ชายหาดชะอำ  นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอชะอำ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำ  นายกเทศมนตรีเมืองชะอำกล่าวรายงาน  พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อส.  เทศกิจ และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองชะอำ กว่า 500นาย เข้าประจำจุดในการเฝ้าระวัง แนะนำนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดเพชรบุรี

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว   พร้อมมอบอุปกรณ์ชุดตรวจคัดกรอง หน้ากากอนามัย  เอกสารให้ความรู้และสติ๊กเกอร์  สำหรับเจ้าหน้าที่ในการประจำจุด ตลอดแนวชายหาด 10 จุด รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร  และตรวจติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาดชะอำ  เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในการเดินทางมาท่องเที่ยว และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 หลังจากที่มีคำสั่งเปิดชายหาดชะอำ

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวา วันนี้หลายหน่วยงานได้ร่วมลงมาดูความพร้อมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในพื้นที่ท่องเที่ยวชายทะเลของจังหวัดเพชรบุรี  รัฐบาลได้กำชับให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวเล่นได้ แต่ต้องให้ระวังเรื่องการรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันการติดเชื้อแพร่เชื้อได้   ทางจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลและอำเภอชะอำ ได้มีการจัดการประชุมวางแผนและแนวทางเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แก่นักท่องเที่ยว   โดยการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลล้างมือสมุดลงชื่อ เว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนคนนั่ง4 คนต่อเตียงผ้าใบ 1 ชุด  พร้อมปล่อยแถว เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานออกดูแลนักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด กำชับให้เดินตรวจตาประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงให้ทราบโดยทั่วกัน ถ้าเดือนไม่ได้ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมาย  พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการบริเวณชายหาดเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวทราบ ห้ามลงเล่นน้ำ ห้ามดื่มสุราบนชายหาดชะอำ  ห้ามจับกลุ่ม  ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนก่อนเข้าใช้บริการ  พร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้เว้นระยะห่างตามมาตรการสาธารณสุข   เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ยังไม่หายจากประเทศไทย ถ้าเกิดมีการติดเชื้อขึ้นมาอีกครั้ง จะทำให้ควบคุมยากขึ้น   จึงขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ให้ความเคารพต่อสถานที่ดังกล่าว

////////////////////////////////////////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน