เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ให้ญาติเยี่ยมวันแรก ” คุมเข้ม เกรงเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ” เข้าเรือนจำ

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เรือนจำจังหวัดสระแก้ว ให้ญาติเยี่ยมวันแรก ” คุมเข้ม เกรงเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ” เข้าเรือนจำ
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ศักดิ์ บุญแก้วล้อม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระแก้ว ได้เปิดเยี่ยมญาติของผู้ต้องขัง ในเรือนจำ ฯ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมจากญาติ ตามคำสั่งกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ให้ผู้ต้องขังได้รับการเยี่ยมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 มิถุนายน หลังการปิดการเยี่ยมญาติมานานถึง 2 เดือน ตามคำสั่งของรัฐบาล เนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งกรมราชทัณฑ์ ได้สั่งปิดเรือนจำ/ทัณฑสถานและได้ฤกษ์เปิดเยี่ยมในนี้
*****นายณรงค์ศักดิ์ บุญแก้วล้อม กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดสระแก้ว มีผู้ต้องขังชายและหญิง จำนวน 2,400 กว่าคน เรือนจำได้วางมาตรการ หากเปิดเยี่ยม อาจ ทำให้มีการแพร่ระบาดติดเชื้อฯ ได้ เช่น การต่อเติมห้องกักกัน 4 ห้อง สำหรับกักขังเข้าใหม่ กลับจากศาล ปรับปรุงห้องเยี่ยมญาติ กั้นห้องเยี่ยมญาติด้วยกระจกใส เว้นช่องระยะห่าง การสนทนาระหว่างผู้ต้องขังกับญาติ ถึง 16 ช่อง 16 คู่สาย ห้องรอพักการเข้าเยี่ยมก็จัดระยะห่างเช่นกัน และการจัดตั้งจุดคัดกรองตามคำแนะนำของสาธารณสุข และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ทุกประการ
*****ในการบริหารงานควบคุมฯ นายอาทิตย์ ประเศียรศรี ผอ.ส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ได้ปรับแผนแนวทางการเยี่ยม และการติดต่อ Line จองการเยี่ยม เพื่อให้ทางเรือนจำฯ จะได้จัดคิวเยี่ยมของแต่ละวัน ในช่วงแรกๆ การปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ (New Normal)เพื่อแก้ไขการทำงานแนวใหม่ และการป้องกันการแพร่เชื้อระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในช่วงนี้ ท่านใดมาติดต่อการเยี่ยมผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสระแก้ว อาจไม่ได้รับความสะดวกอย่างที่ผ่านมา เรือนจำฯ ต้องขอความมือจากทุกท่าน เพื่อความปลอดภัยของพ่อแม่ พี่น้อง ลูกหลานของท่านทุกคน เรือนจำ/ทัณฑสถาน กรมราชทัณฑ์ จะดูแลญาติของท่านเปรียบเสมือนญาติของเรา ด้วยรักและปรารถนาดีขัดข้อง/มีปัญหา ติดต่อได้ที่ เบอร์ โทร 037 258 068 – 037 258 076
*** ภาพ/ข่าว โดย จัด กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว /ภัทรพล มานะสร้าง /ธีระ อำพันธ์สง่าวงศ์ อู้อี้ /วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ กองบรรณาธิการ รายงาน