เบตง-ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทานและคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19 ที่บ้านจาเราะปูโงะ **โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 พ.ค.63 ที่ฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะปูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา พล.อ. ศิวะ ภระมรทัต ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID – 19 (โคก หนอง นา โมเดล) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคต่างๆของโครงการ

โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายโชคชัย สกุลชัยแก้ว ผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเบตง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนที่ได้รับการจ้างงานจากผลกระทบจากภัยโควิด19 จำนวน 20 คนให้การต้อนรับ

โดยภายในงานได้มีพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวสารพระราชทาน และมอบแอลกอฮอล์จำนวน 5 ลัง ให้ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ ใช้ในโครงการ จากนั้นผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน และคณะได้เดินลงพื้นที่โครงการเพื่อดูความคืบหน้า ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 7 ไร่ ของฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะปูโงะ แบ่งเป็นพื้นที่โคก 4.5 ไร่ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ผักสวนครัว สวนสมุนไพร เลี้ยงไก่ไข่ และผลิตปุ๋ย พื้นที่หนอง 1.5 ไร่ เลี้ยงปลานิลในกระชัง เลี้ยงปลาตามธรรมชาติ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่นา 1 ไร่ ปลูกข้าวนาดำ/หว่าน ปลูกข้าวนาขั้นบันได ซึ่งขณะนี้โครงการได้ดำเนินงานไปประมาณ 60-70  เปอร์เซนต์แล้ว

จากนั้นผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ได้ทำการปลูกต้นมะพร้าวจำนวน 1 ต้น ไว้ที่บริเวณข้างบ่อเลี้ยงปลา ขณะที่ผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นดูสถานที่ของโครงการและพบปะพูดคุยกับผู้จัดการโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชาชนที่ได้รับการจ้างงานก็กำลัง ยกร่องปลูกพืชผักสวนครัว บางคนก็ใส่ปุ๋ย ปลูกตะไคร้ ปลูกพริก ปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันดินพัง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด19 และได้รับการจ้างงานทุกคนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูง

////////////////////////////////////////////////////////

โยธิน  ประชามติรัฐ   อ.เบตง  จ.ยะลา  รายงาน