นครนายก : นายอำเภอเมืองนครนายกลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อหาทางช่วยเหลือภายหลังเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

นครนายก : นายอำเภอเมืองนครนายกลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านประชาชนผู้ยากไร้ เพื่อหาทางช่วยเหลือภายหลังเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม 25 พฤษภาคม 2563
นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ลงพื้นที่พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานพัฒนาสังคมเพื่อความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เทศบาลเมืองนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนางนารินทร์ เที่ยงตรง มีบ้านอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ได้เข้าร้องเรียนยังศูนย์ดำรงธรรม เพื่อขอความช่วยเหลือเยียวยาการซ่อมแซมบ้าน ที่อยู่ในสภาพทรุดโทรมไม่สามารถหาเงินมาซ่อมแซมบ้านได้ เนื่องจากตนเองมีภาระที่ต้องเลี้ยงดูลูกหลานหลายคน และยังไม่มีงานทำ ต้องทนทุกข์อยู่กับความยากลำบากเพียงลำพัง จึงเดินทางไปร้องยังศูนย์ดำรงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือ ภายหลังจากทราบเรื่อง นายวิชัย บุญมี นายอำเภอเมืองนครนายก จึงได้ประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และลงไปตรวจสอบพื้นที่ ในเบื้องตนนางนารินทร์ ได้เช่าที่ดินเขาอยู่และเสียค่าเช่ารายเดือน ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำฝนตกลงมาน้ำก็ไหลเข้าบ้าน สร้างปัญหาความลำบากให้ครอบครัวมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับตนเองก็ยากจนไม่มีรายได้ที่แน่นอน แต่ต้องรับภาระลูกหลาน จึงไม่มีทางเลือก จึงเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อศูนย์ดำรงธรรมดังกล่าว ภายหลังจากการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ร้องแล้ว ก็มีหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ต่อไปแล้ว
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน