จัดกิจกรรม “Kick off คนประจวบคีรีขันธ์ ปลูกผัก ปลูกธรรม แบ่งปันสู่ชุมชน” (คลิป) **เอกภพ วงศ์ประเสริฐ- พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ  พัฒนาการจังหวัดพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางรัตนากร  ศรวัฒนา พัฒนาการอำเภอกุยบุรี และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมการ Kick off คนประจวบคีรีขันธ์ ปลูกผัก ปลูกธรรม แบ่งปันสู่ชุมชน ณ บริเวณพื้นที่วัดสามกระทาย หมู่ที่ 3 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ในการดำเนินกิจกรรมนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกุยบุรีได้เลือกวัดสามกระทายเป็นวัดต้นแบบในการดำเนินกิจกรรม ปลูกผัก ปลูกธรรม แบ่งปันสู่ชุมชน ได้รับการอนุเคราะห์การจัดสถานที่ดำเนินการปลูกผัก จากพระมหาศรายุทธ ศรายฺทฺโธ เจ้าอาวาสวัดสามกระทาย และจากทีมงานผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนของบ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลสามกระทาย กิจกรรมที่ดำเนินการมีดังนี้ การปลูกผัก 5 ชนิดได้แก่ คะน้า ผักบุ้ง พริก กะเพรา  มะเขือ ในพื้นที่ 70 ตารางวา

โดยได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  ,  ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ,  ส.อบต. ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว ตามหลักก ” บวร ”  จากวัดสู่ชุมชน สู้วิกฤตโควิด-19 โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางสร้างวัฒนธรรมประเพณีการแบ่งปันอาหาร ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้มีผักสวนครัวไว้รับประทาน โดยเชิญชวนประชาชนมาปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ของวัด ร่วมใจกันปลูกได้ร่วมใจกันดูแล และเอามาแบ่งปันกันในวัดและชุมชนต่อไป

////////////////////////////////////////////////