เบตง-ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย โควิด19 **โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

เบตง ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ตรวจดูความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย โควิด19 (โคก หนอง นา โมเดล)  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน พื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา

วันที่ 23 พ.ค.63  ที่ฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะปูโงะ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจดูความคืบหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย โควิด19 (โคก หนอง นา โมเดล) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ให้มีรายได้และพึ่งพาตนเอง รวมทั้งมีความรู้จากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และมีแหล่งอาหารให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างถาวรและยั่งยืน อีกทั้งเพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างมีการพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาดูงานและให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่ถูกต้อง และมีความประสงค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพ และการจ้างงาน ในพื้นที่อำเภอเบตง มีประชาชนที่ได้รับการจ้างงานจำนวน 20 ราย

สำหรับพื้นที่อำเภอเบตง ได้ใช้พื้นที่จำนวน 7 ไร่ ของฟาร์มตัวอย่าง บ้านจาเราะปูโงะ แบ่งเป็นพื้นที่โคก 4.5 ไร่ ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ผักสวนครัว สวนสมุนไพร เลี้ยงไก่ไข่ และผลิตปุ๋ย พื้นที่หนอง 1.5 ไร่ เลี้ยงปลานิลในกระชัง เลี้ยงปลาตามธรรมชาติ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่นา 1 ไร่ ปลูกข้าวนาดำ/หว่าน ปลูกข้าวนาขั้นบันได พื้นที่ในอำเภอเบตงเป็นพื้นที่ภูเขาสูงชัน จึงต้องใช้เครื่องจักรกลหนักในการปรับพื้นที่ ซึ่งขณะนี้โครงการได้ดำเนินงานไปประมาณ 60 เปอร์เซนต์แล้ว ปัญหาที่พบขณะนี้คือ ฝนตกชุบ พื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ต้องใช้เครื่องจักรกลในการปรับแต่งพื้นที่ แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ซึ่งได้เข้ามาร่วมกันช่วยเหลือเป็นอย่างดี

///////////////////////////////////////////////////////////////////

โยธิน  ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน