จ.สระแก้ว ผู้ว่าสระแก้วประธานแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

แชร์ข่าวนี้

จ.สระแก้ว ผู้ว่าสระแก้วประธานแม่บ้านมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
วันนี้ 23 พค 63 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางมัทนา สุวัณณุสส์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอวังน้ำเย็น นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยทางกายภาพ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยกายภาพในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น จำนวน 5 ราย และ อำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน 4 ราย โดยมี สาธารณสุขอำเภอ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วย
*****นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นและอำเภอเขาฉกรรจ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้นำถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น โอกาสนี้ ทางจังหวัดฯ โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯได้ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อดูแลประชาชน”ได้ให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมุนเวียนลงพื้นที่เข้าไปตรวจเยี่ยมอำเภอละครั้ง จนครบ 9 อำเภอ ก็จะมีการนำถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้ นอกจากนี้ หากพบว่า ผู้ป่วยบางรายมีความเดือดร้อนทั้งในเรื่องฐานะครอบครัว ขาดผู้เลี้ยงดูต่อไป
***ภาพ ปชส.สระแก้ว ข่าว สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ รายงาน