มอบข้าวสาร 1,029 ถุงให้ อสม.ชะอำ ตามโครงการ ปันน้ำใจให้ อสม. ผู้กล้า แนวหน้า สู้โควิด -19 **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการปันน้ำใจให้ อสม.ผู้กล้า แนวหน้า สู่โควิด-19  เทศบาลเมืองชะอำ  โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากรสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ อสม.เมืองชะอำ เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ

ด้วยสถานการณ์การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มีการระบาดเป็นวงกว้างและหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยโดยได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร    สำหรับอำเภอชะอำได้กำหนดมาตรการรองรับหลายประการ ได้แก่  การตั้งการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงบนถนน  การกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและต่างจังหวัด   ติดตามเฝ้าระวัง ตลอดจนมีการคัดกรองในแหล่งที่มีการประชุม เช่น ตลาด งานศพ และกิจกรรมที่มีการรวมพลทุกกิจกรรม  ซึ่งบุคคลที่เป็นด้านหน้าที่มีความสำคัญมากกลุ่มหนึ่งคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  หรือ อสม.ในแต่ละพื้นที่ ได้รวมพลังกันทำกิจกรรมการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19   โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย  

อำเภอชะอำจึงได้ตอบสนองโครงการฯดังกล่าว  จึงนำข้าวสาร ถุงละ 5 กิโล มอบให้แก่ อสม. ทุกชุมชน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ในเขตอำเภอชะอำ จำนวน 1,029 เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ อสม. และครอบครัวในการปฏิบัติหน้าที่  โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส โควิด-19

////////////////////////////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน