เร่งสร้างครัวโลก สาธารณสุขเข้าตรวจสอบ แปลงส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ให้ผลิต ผู้บริโภคปลอดภัย (คลิป)**เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 22 พ.ค.63 นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 5 (กขป.5) พร้อมคณะกรรมการ เช่น นายนันทปรีชา คำทอง ประธานเครือข่ายเกษตรวิถีธรรมชาติจังหวัดประจวบฯ ร.ต.กฤษ ศรีเพ็ญ เลขานุการสมัชชาสุขภาพจังหวัดประจวบฯ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าตรวจแปลงเกษตรอาหารปลอดภัยของ นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 5 เลขที่ 109 ม.10  ต.บ่อนอก อ.เมืองประจวบฯ ที่มีการแบ่งพื้นที่ปลูกป่า ปลูกผลไม้ และ ปลูกสวนครัว จากนั้นเดินทางไปดูแปลงเกษตรของ นางรัชนี แซ่เตียว 34/2 ม.11 ต.บ่อนอก เป็นแปลงสาธิตศึกษาดูงานของเกษตรกรทั่วไป ภายในสวนมีการปลูกมะพร้าว ปลูก มะนาวพันธุ์ทูลเกล้า ปลูกเมล่อน กล้วย และ พืชผลการเกษตรต่างๆผสมผสานกัน โดยมีการทำปุ๋ยหมัก และสารไล่แมลงใช้เอง โดยไม่ใช้สารเคมี

ต่อมา ได้เดินทางไปดูสวนของ นางดวงพร วงษ์วรุณ บ้านเลขที่ 98/2 ม.6 ต.บ่อนอก ซึ่งปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัด ผสมผสาน ไว้บริโภคเอง เหลือแจกจ่ายและจำหน่ายให้กับชาวบ้านและโรงแรมต่างๆในพื้นที่ จากนั้นเดินทางไปดูสวนของ นายสุมล เทศแย้ม เลขที่ 395 ม.10 บ้านต้นกระถิน ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี ที่ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นา ขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลา และปลูกต้นไม้บนคันบ่อเช่น มะพร้าวน้ำหวาน มะม่วง ชมพู่ ฝรั่ง โดยมีการผลิตน้ำตาลปึกส่งขายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และเดินทางไปที่บ้านนางสาวณิชาภา สุวรรณนาค เลขที่ 235 ม5 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด เพื่อดูการเลี้ยงเห็ดเป็นอาชีพ มีทั้งเห็ดอาหารเช่นเห็ดนางฟ้า เห็ดฟาง เห็ดนางรม และเห็ดเศรษฐกิจเช่น เห็ดถังเช่า หลินจือ ที่นำมาแปรรูป บรรจุภรรณส่งจำหน่ายทั่วประเทศ

นายแพทย์สุริยะ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับคณะกรรมการเช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัดในภาคตะวันตก ภาคประชาชน ผู้ทรงคุณวุฒิ ประมาณ 30 คนเป็นกรรมการ ที่ดูแลพื้นที่ประชากรประมาณ 5 ล้านเศษ เพื่อส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ซึ่งจากการเดินทางมาดูพบว่า เกษตรกรได้หันมาใช้เกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมีเช่นใช้ใช้วัชพืช มูลสัตว์ กากน้ำตาล เศษปลา ผลไม้สุก มาผสมกับกับ สาร พด.ทำปุ๋ยหมัก ส่วนการป้องกันกำจัดศัตรูพืชมีการใช้น้ำส้มควันไม้ และใช้พืชหลายชนิดหมักทำสารไล่แมลง ส่วนใหญ่จะใช้พื้นที่ไม่มากนัก ปลูกเพื่อบริโภคเองเหลือนำไปจำหน่ายผู้บริโภคปลอดภัย ซึ่งจะขยายจากจังหวัดประจวบฯไปแลกเปลี่ยนกับอีก 7 จังหวัด และจะขยายต่อไปอีก 25 จังหวัดในภาคกลางต่อไป

////////////////