กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมการประชุม คณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จว.ขอนแก่น ครั้งที่ 8 /2563!!

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมการประชุม คณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จว.ขอนแก่น ครั้งที่ 8 /2563!!

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.)ร่วมการประชุม คณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 8 /2563 โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขก./ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.เป็นประธานการประชุมฯ

เพื่อให้การบริหารการดำเนินงานของศูนย์ฯเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID -19) มี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!