ธ.ก.ส.ประจวบเร่งจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรรายละ 15,000 บาท กลุ่มแรกกว่า 15830 ราย วงเงิน 79.15 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จไม่เกิน 26 พ.ค.63 (คลิป)**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันจันทร์ ที่ 18 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้มีประชาชนซึ่งประกอบอาชีพการเกษตรกรได้ทยอยเดินทางมาเข้าแถวรับบัตรคิว เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินตั้งแต่เช้า เช่น การถอนเงินออกจากบัญชี การยื่นปรับปรุงรายละเอียดการขอรับเงินผ่านบัญชี การผูกพร้อมเพย์ การยื่นรายชื่อขอตรวจสอบสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร และการยื่นคำร้องตรวจสอบสิทธิ์เยียวยา โครงการเราไม่ทิ้งกันจำนวนมาก โดยทางรัฐบาลได้เพิ่มช่องทางการยื่นคำร้องให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท ได้ยื่นคำร้อง แต่เดิมให้ไปยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรม และสำนักงานคลังจังหวัด แต่ขณะนี้ได้เพิ่มช่องทางให้ธนาคารของรัฐทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารออมสิน ธนาคารธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย รับเรื่องร้องทุกข์ด้วย เพื่อเป็นการกระจายการบริการลดความแออัด ป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด-19

นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้ ธนาคาร ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี รายละ 15,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 63 จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.)โดยกลุ่มเป้าหมายแรกจำนวน 8.46 ล้านราย ซึ่งกระทรวงเกษตรได้ตรวจความซ้ำซ้อนกับการให้ความช่วยเหลืออื่นของรัฐ เช่น การเยียวยาผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง ข้าราชการบำนาญ ผู้รับสิทธิประกันสังคม หรือโครงการอื่นๆ ในเบื้องต้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือในกลุ่มแรกจำนวน 6.77 ล้านราย โดยเริ่มทยอยโอนเงินผ่าน ธ.ก.ส.ทุกสาขากว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป วันละประมาณ 1 ล้านราย คาดว่าจะดำเนินการกลุ่มแรกแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

โดยในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกษตรกรกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยามีจำนวนกว่า 15830 ราย วงเงิน 79.15 ล้านบาท ซึ่งทางสำนักงาน ธ.ก.ส.ได้เริ่มทยอยโอนเงินให้กับเกษตรกร วันที่ 15 18 19 จนครบทุกรายที่ผ่านการอนุมัติ คาดว่าจะเสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 26 พ.ค.63

ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติม เมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงเกษตรและผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว ธ.ก.ส.จะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไป ทั้งนี้เกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามยังมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาและมีบัญชีเงินฝากของธนาคารอื่นยังไม่ได้แจ้งข้อมูลธนาคาร เลขบัญชี ที่จะโอนเงิน ดังนั้นขอให้รีบแจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคาร ธ.ก.ส.ก็ได้

/////////////////////////////////////////////