จ.นครนายก : ตู้ปันสุข ❤️ตู้ปันน้ำใจ “เชิญหยิบฟรีแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน” 16 พฤษภาคม 2563

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : ตู้ปันสุข ❤️ตู้ปันน้ำใจ “เชิญหยิบฟรีแต่พอดี ถ้าท่านมีช่วยแบ่งปัน” 16 พฤษภาคม 2563
ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปร่วมเติมใส่ตู้ปันสุข ณ ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ โดยมี จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ เอี่ยมละออ ปลัดอาวุโสอำเภอองครักษ์ เป็นผู้รับมอบ และตู้ปันสุข ณ สถานีตำรวจภูธรองครักษ์ รวมไปถึงตู้ปันสุข ณ ตลาดสด อ.องครักษ์
“สทน.รวมน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ เพื่อคนไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติ คนไทยไม่ทิ้งกัน”
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน