ปราจีนบุรี  เกษตรกรประมง รับ 15,000 บาทเป็นวันแรก** อลงกรณ์  คุณกิตติมานนท์  รายงาน

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

ปราจีนบุรี  เกษตรกรประมง รับ 15,000 บาทเป็นวันแรก

   เกษตรกรประมงปราจีนบุรี,เฮ! รับเงิน15,000 บาทเป็นวันแรก ในขณะที่ประมงปราจีนบุรีรวมทีมงานทุกระดับ จัดการข้อมูลทะเบียนประมง สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

วันศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานประมงอำเภอทุกแห่ง และสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายธีรพงศ์ ไกรนรา ประมงจังหวัดปราจีนบุรี นายปณิธาน นิยมสิทธิ์ นายสำเริง อินทร์เถื่อน   นายสรณัญช์ จำปาศรี นางกัตติกา ตูวิเชียร นางสาวฐิตารีย์ เลิศบุญวงศ์ นางทิศธิยา แช่มล้วน นางกิตติมา คำภีร์ นายวีรพัฒน์ สุขจินดา นางสาวสุวรรณา เกษสุพรรณ์ และนายอังกูร พูลพัฒน์ ร่วมให้บริการต่อทะเบียนประมงที่หมดอายุ ขึ้นทะเบียนประมงใหม่ และจดแจ้งการขึ้นทะเบียนกุ้งทะเล ระยะที่ 2 เป็นวันสุดท้าย  มีเกษตรกรมารับบริการเป็นจำนวนมาก

สำนักงานประมงฯ สามารถรวบรวมข้อมูลเข้าระบบของกรมประมงครบทุกฐานขณะเดียวกันเกษตรกรประมงรอบแรกได้เฮ เมื่อเงินล๊อตแรก จำนวน 5,000 บาท รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแต่ละคนโดยตรง เป็นวันแรก สร้างความยินดีให้แก่เกษตรกรประมงในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นอย่างยิ่ง.

** อลงกรณ์  คุณกิตติมานนท์  รายงาน