กรรมาธิการเกษตร วุฒิสภา ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวบางสะพานที่กำลังเดือดร้อนหนัก (คลิป)**เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 15 พ.ค.63 นายวีระ รุ่งเรือง สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปที่ บ้านห้วยเกรียบ ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนที่ร่วมกันสะท้อนปัญหาและแนวทางแก้ไขแบบมีส่วนร่วม ภาคพลเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน พร้อมด้วย เครือข่ายวิถีเกษตรธรรมชาติจังหวัดประจวบ ฯ และ ตัวแทนผู้ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหา เรื่องภัยแล้ง ชาวประมงประมงพื้นบ้าน และปัญหาที่ดิน

โดยตัวแทนผู้เดือดร้อน ได้สะท้อนปัญหา บ้านคลองลอย อ.บางสะพาน กำลังประสบปัญหาภัยแล้งหนักที่สุด แหล่งน้ำขนาดเล็กขนาดใหญ่ แห้งทั้งหมด ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนคลองลอยที่มีคุณภาพได้รับความเดือดร้อน อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ น้ำแห้ง ที่ผ่านมากรมชลประทาน นำงบประมาณมาดำเนินการ หลายสิบล้านบาท แต่สภาพก้นอ่างเก็บน้ำยังตื่นเขิน ส่วนอ่างเก็บน้ำช้างแรก  ภายในสิ้นเดือนนี้หากฝนไม่ตกลงมาจะไม่มีน้ำใช้   สำหรับตำบลห้วยยาง อ.ทับสะแก ช่วงน้ำหลากเก็บน้ำไว้ไม่ได้ แต่หน้าแล้งก็เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรง ต้องการให้สร้างแหล่งเก็บน้ำ และ ตำบลนาหูกวาง มีขุมเหมืองเก่าที่มีความลึกมากมีความกว้างประมาณ 200 ไร่ อยากให้เอามาใช้ประโยชน์ แต่ยังไม่มีหน่วยงานดำเนินการ

นอกจากนี้ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านห้วยยาง  กล่าวถึงชาวประมงเรือเล็กหลายร้อยลำได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เพราะเรือไม่สามารถเข้าออกร่องน้ำได้ หน้ามรสุมเรือได้รับรับความเสียหาย ที่ผ่านมาได้เดินทางยื่นหนังสือให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เพื่อให้มีการสร้างเขื่อนกันคลื่นให้เรือสามารถเข้าออกได้     สำหรับปัญหาใหญ่ของ ชาว อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย ที่ดินทำกินส่วนใหญ่ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)ไม่สามารถรับแจ้งจดทะเบียนได้ จึงไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐบาล จึงต้องการให้ทำการสำรวจและออกเอกสารสิทธิ์ให้กับเกษตรกรอย่างเร่งด่วน

นายวีระ รุ่งเรือง สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะรวมรวมปัญหาต่างๆนำเสนอคณะกรรมาธิการคณะใหญ่ เพื่อจะนำคณะลงดูพื้นที่จริงและประสานส่วนราชการร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

/////////////////////////////////////