กระบี่ ส่งตัวผู้ป่วยคนสุดท้าย โรงพยาบาลกระบี่  โดยทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ส่งอย่างอบอุ่น** ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

กระบี่ ส่งตัวผู้ป่วยคนสุดท้าย โรงพยาบาลกระบี่  โดยทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ส่งอย่างอบอุ่น

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  ที่โรงพยาบาลกระบี่ 325 ต.ปากน้ำอำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่  นพ.ธีรศักดิ์ อุดมศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นางสาวจารุพักตร์ กัญจนิตานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลพร้อมพยาบาลและทีมเจ้าหน้าที่  ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19  ด้วยความอุ่นใจของผู้ป่วยและความภาคภูมิใจของทีมให้การรักษาพยาบาลและทีมผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในการดูแลทุกคนร่วมกันส่ง ผู้ป่วยอายุ 28 ปี ชาวนครศรีธรรมราช ทำงานที่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

จากการพบผู้ป่วยโดยการทำ Active fin ding  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 รับไว้รักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่ ครบ 14 วัน วันนี้แพทย์ให้กลับบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับผู้ป่วยรายนี้ถือเป็นรายสุดท้ายในจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อทั้ง 20 รายที่รักษาในโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดกระบี่….

** ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน