ประจวบคีรีขันธ์-พลังงานสะอาดที่บ้านหนองตาแต้ม **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ย้อนไปราว 10 ปีก่อน ชาวบ้าน 905 ครัวเรือน ของบ้านวังวนชลประทาน หมู่ที่ 8 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต้องตกอยู่ในความมืด เพราะไม่มีไฟฟ้าใช้  เนื่องจากที่ดินที่อาศัยอยู่เป็นพื้นที่ของราชการ ติดขัดข้อกฏหมายในการสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ทำให้ประชาชนต้องอยู่กับความมืด

ปี 2557 หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากรัฐบาลในขณะนั้น เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน ซึ่งระบบประกอบด้วยแผงโซล่าเซลล์ขนาด 120 วัตต์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่จำนวน 1 ลูก แต่ปัญหาที่พบคือชาวบ้านที่ได้แผงโซลาร์เซลล์ไปใช้ ขาดความรู้เกี่ยว ใช้ไม่เป็น ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ ดูแลรักษาระบบไม่ถูกวิธี ทำให้กลับสู่การขาดแคลนไฟฟ้าเหมือนเดิม

จนกระทั่งปี 2559 หน่วยงานรัฐได้เข้ามาทำการส่งเสริมอีกครั้ง พยายามให้ความรู้พร้อมๆ กับการติดตั้งใช้โซลาร์เซลล์ มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้วเลาประมาณ 5 ชม. จะผลิตไฟได้ประมาณ 600 วัตต์เก็บลงแบตเตอรี ซึ่งชาวบ้านจะใช้สูงสุดได้ไม่เกิน 50% เพราะต้องสำรองไฟไว้ในวันที่ไม่มีแดดด้วย ซึ่งจะสามารถใช้กับหลอดไฟหลอดละ 5 วัตต์ 3 หลอด ทีวีประมาณ 40 วัตต์ 1 เครื่อง ดูได้ประมาณ 3 ชม. พัดลมใช้ได้ประมาณ 8 ชม.

“ชาวบ้านต้องต้านความอยากใช้ของ ตนเองด้วย ปัญหาคือใครที่มีกำลังทรัพย์หน่อย มีบ้างที่พอมีไฟฟ้าใช้แล้วอยากจะขยับขยาย ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามาอีก กำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็ไม่พอ ถ้าต้องซื้ออุปกร์ขยายการจ่ายไฟฟ้า มันก็แพงมาก สมมติโซลาร์เซลล์ 120 วัตต์ที่มีอยู่ปัจจุบัน ก็ประมาณ 1,800 บาท รวมทั้งชุดอุปกรณ์ก็น่าจะหลักพันปลายๆ เกือบหมื่น ก็ต้องสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านผ่านศูนย์เรียนรู้” ธีระวัฒน์ วงพล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน อบต.หนองตาแต้ม กล่าวกับผู้สื่อข่าว

ด้านนายชุมพล เหมือนอ่วม ผู้ดูแลศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนตำบลหนองตาแต้ม กล่าวว่า ตั้งแต่มีการใช้ระบบโซลาร์เซลล์ นอกจากชาวบ้านจะได้ใช้ไฟแล้ว ส่วนหนึ่งก็ได้รู้วิธีการใช้งาน และรู้จักการซ่อมแซมเมื่อแผงอุปกรณ์ชำรุด  เรามีการแบ่งช่างสำหรับซ่อมอย่างทั่วถึง มีช่างประมาณ 30 คน คนหนึ่งก็ดูแลได้ประมาณ 10 กว่าครัวเรือนไม่ต้องไปจ้างช่างภายนอก การใช้ไฟฟ้าในบ้านเรา นอกจากใช้ในครัวเรือน บางส่วนก็เอามาใช้ในแง่ของการเลี้ยงสัตว์ การเกษตรในพื้นที่ใหญ่ สะดวกขึ้น

///////////////////////