ประจวบคีรีขันธ์-พลังงานสมกับประเทศไทย **เจริญ อาจประดิษฐ์**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เราปฎิเสธไม่ได้ว่าไฟฟ้ากลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวันของเราไปแล้ว

แต่การผลิตไฟฟ้าเกือบทั้งหมดของประเทศไทยต้องอาศัยเชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งแก๊สธรรมชาติและถ่านหิน คำถามคือเราจะสามารถมีพลังงานสะอาดได้หรือไม่

จากการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตั้งแต่ปี 2559 การผลิตไฟฟ้าจากลมจะต้องมีค่าเฉลี่ยความเร็วของกระแสลมอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 6 เมตรต่อวินาที ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะมีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งมีการสำรวจเบื้องต้นไปแล้วในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้

จากการสำรวจพบว่าพื้นที่เหมาะสมของภาคตะวันตกอยู่ในจังหวัด ตาก กาญจนบุรี เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ เพราะมีพื้นที่ภูเขา ช่องเขาและยอดเขา ที่มีกระแสลมเหมาะสมตลอดทั้งปี

หากจะดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมตามหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้นั้น พื้นที่จะต้องมีสายส่งรองรับตามขนาดของการผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตเกิน 10 เมกะวัตต์จะต้องมีการเชื่อมต่อกับสายส่งที่มีแรงดันไฟฟ้าขนาด 115 กิโลวัตต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยตรง

แม้จะมีการศึกษาแนวทางในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติมานานแล้ว แต่การสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานลมกลับไม่สามารถเดินหน้าไปได้มากนัก อาจเป็นเพราะความคุ้มค่าในการลงทุน ความแปรปรวนของสภาพแวดล้อมหรืออาจรวมไปถึงความไม่ชัดเจนของนโยบายภาครัฐที่ยังไม่มีเสถียรภาพมากพอ ที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถมีพลังงานสะอาดที่เกิดจากธรรมชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

//////////////////////////////////