เพชรบุรี-ผ้าป่าขยะของคนบ้านหม้อ **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ขยะปัญหาสำคัญของไทย โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ปีหนึ่งๆเราทิ้งกันราวๆ 3.2 ล้านตัน แต่ไม่ใช่สำหรับที่นี่

“ชุมชนบ้านหม้อ” ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นชุมชนในเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่าหมื่นคน ผลิตขยะมากถึงวันละ 10 ตันและมีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญที่ถูกนำไปหารือเพื่อหาทางจัดการกับปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเริ่มนำเอาผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมกับทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อผู้สูงอายุเริ่มแยกขยะที่บ้าน โดยแบ่งเป็น ขยะเปียก ได้แก่เศษอาหารผักผลไม้เอาใส่ถุงพอเต็มแล้วให้นำมาทิ้งไว้หน้าบ้านเพื่อรอรถขยะมาเก็บ ต่อมาคือ ขยะพิษ เช่น แบตเตอรี่ สายไฟ หลอดไฟ ซึ่งขยะพิษนี้ อบต. จะเก็บไปฝังดินส่วน ขยะรีไซเคิล คือขยะขายได้ โดย อบต. แจกถุงดำสำหรับใส่ขวดพลาสติกกระป๋องกระดาษหนังสือพิมพ์เมื่อได้ หลายถุงจึงค่อยนำไปขายให้กับร้านรับซื้อขยะที่มีอยู่ 5 แห่งด้วยกัน

หลังจากเริ่มคัดแยกขยะในปี 2547 ชมรมผู้สูงอายุก็เริ่มต่อยอดด้วยการจัดทอดผ้าป่าขยะ โดยปีหนึ่งจะจัดกิจกรรม 3 ครั้ง คือ วันผู้สูงอายุ วันแม่ และ วันพ่อ โดยจะให้ผู้สูงอายุถือถุงขยะรีไซเคิลคนละ 1 ถุงมาทำบุญวันทำบุญจะมีการตัดกิ่งมะขามเปรี้ยวเอาขวดมาแขวนเอาผ้าอาบน้ำฝนมาคลุมกิ่งไว้และให้คณะ ผู้สูงอายุถวายขยะแด่พระภิกษุสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์ทำพิธีให้ศีลให้พรแล้วคืนขยะให้ชมรมผู้สูงอายุ

ตลอดระยะเวลามากกว่าสิบปีของการทอดผ้าป่าพันโทบุญส่งย้อนดูข้อมูลสถิติและแจ้งรายได้ตลอดจนปริมาณขยะในปี 2547 ซึ่งเป็นปีแรกขายขยะได้เงิน 8,500 บาทในปี 2553 ขายได้ 95,000 บาท และในปี 2559 มีผู้ทำบุญขยะทั้งหมด 52,092 กิโลกรัม สร้างรายได้สูงถึง 207,970 บาท เลยทีเดียว รายได้ทั้งหมดนี้ประธานชมรมผู้สูงอายุบอกว่านำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิทินค่อนข้างตายตัวเช่นการทอดผ้าป่าใน วันที่ 14 เมษายนของแต่ละปีจะนำรายได้ไป ซ่อมแซมห้องน้ำในนามโครงการลื่นล้ม ในห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

ปัจจุบันปัญหาขยะในตำบลบ้านหม้อ ลดลงเหลือเพียงวันละ 1 ตันเท่านั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนชุมชนด้วยกลไกในพื้นที่และการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านอย่างเข้มแข็ง ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้เป็นอย่างดี