เพชรบุรี-บ้านหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา เปลี่ยนขยะเป็นเงิน**เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ขยะ กลายเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากสถิติเรามีขยะที่ไม่ได้ถูกจัดการอย่างถูกต้องราว 10 ล้านตันต่อปี ทำให้เกิดขยะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่ที่บ้านหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ที่นี่มีธนาคารขยะที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีการคัดแยกขยะที่มีมูลค่าภายในบ้านเรือนของตัวเองแล้วนำมาขายให้กับธนาคารขยะ หลังเปิดดำเนินการมาแล้วราว 4 ปี เยาวชนมีรายได้จากการนำขยะมาขายหลายพันบาท บางคนมีเงินเก็บสะสมถึงหลักหลายหมื่นบาท

บรรจบ ศรีสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา กล่าวว่า “ ปัญหาขยะกลายเป็นปัญหาของของประเทศและปัญหาระดับโลกไปแล้ว ถ้าทุกคนคิดว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมันไม่ถูกต้อง เราต้องเริ่มตั้งแต่ในครัวเรือนของเราไปก่อน คัดแยกจนไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้แล้วจึงจะเอาไปทิ้ง”

จากโครงการธนาคารขยะ ชาวบ้านยังตื่นตัวในการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมของตัวเอง ขยะที่เศษอาหารถูกนำมาทำไบโอแก๊ส นำขยะพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นของใช้ด้วย นับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดปริมาณขยะที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่ได้ด้วย