เพชรบุรี-ขยะพลาสติกล้นเมือง เราทำอะไรได้บ้าง **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

หนึ่งในปัญหาสำคัญบริเวณหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี คือขยะที่ไหลมาตามคลองบางทะลุ ที่นอกจากจะทับถมจนทำให้ลำคลองตื้นเขินแล้ว ขยะส่วนใหญ่ยังสร้างปัญหาให้กับเรือประมงพื้นบ้านที่มักเข้าไปติดตามใบพัดเรือ สร้างความเสียหายให้กับชาวประทง

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) ได้ร่วมมือกับเครือข่ายฯ ชาวบ้านและชาวประมงพื้นบ้านทำทุ่นกักขยะตั้งแต่เดือน เมษายน 2562 ได้ช่วยกันเก็บขยะที่ลอยมาติดทุ่น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เก็บขยะรวมแล้วมากกว่า 20 ครั้ง น้ำหนักรวมมากกว่า 2,000 กิโลกรัม ส่วนใหญ่เป็น “ถุงพลาสติก”

แล้วเราจะทำอะไรกับถุงพลาสติกเหล่านี้ได้บ้าง?

ตอบก็คือการหาวิธีการที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทุกคน ตั้งแต่ธุรกิจ ผู้บริโภค ไปจนถึงภาครัฐ โดยการสร้างมูลค่าให้กับวัสดุที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นขยะ และเมื่อสาธารณชนเริ่มมองเห็นคุณค่าในวัสดุเหล่านั้น ก็จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ไม่ถูกทิ้งขว้างอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน เรามีทางเลือกในการรีไซเคิลพลาสติกได้มากขึ้น เทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถนำพลาสติกทั่วไป เช่น ขวดน้ำพลาสติก บรรจุภัณฑ์ แก้ว ฝาแก้ว และอื่นๆ กลับมาใช้ใหม่ได้ แม้แต่พลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างถุงพลาสติก หรือพลาสติกถนอมอาหาร ก็สามารถรีไซเคิลได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป

ในทางกลับกัน สำหรับพลาสติกที่มีความยุ่งยากในการรีไซเคิล เราก็ยังมีทางเลือกในการแปลงพลาสติกเหล่านี้เป็นพลังงานได้แต่อย่างไรก็ดี ก่อนที่กระบวนการดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ได้จริงในโลกอุตสาหกรรม ก็อาจต้องรอเวลาอีกหลายปี

/////////////////////////////////////////