ทำความเข้าใจกับแม่ค้า กรณีปิดตลาดนัดตาม พรก.ฉุกเฉิน (คลิป) **โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

https://youtu.be/rLK4OukQYuw

พนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ กับ พ่อค้า แม่ค้า ในพื้นที่ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่องการปิดตลาด ตลาดนัด ร้านบริการอาหาร และเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว และการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุนเฉิน ทั่วประเทศ

ค่ำวันนี้ 26 มีนาคม 2563  นายสุริยา บุญพันธ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเบตง พร้อมด้วย นายธนเศรษฐ สมุทรเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบตง นายเอกสิทธิ์ มหัทธนพิทักษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเบตง นำพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ได้ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ตามแผงลอยในเขตเทศบาลเมือเบตง ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่องการปิดตลาด ตลาดนัด ร้านบริการอาหาร และเครื่องดื่มเป็นการชั่วคราว ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตาม มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2528 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมถึงการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุนเฉิน ทั่วประเทศ มีผลตั้งแต่ เวลา 00.01 ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่เขตจังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็นเร่งด่วน ควบคุม จำกัดพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสโควิด 19  ตอนนี้  เริ่มระบาดเข้าสู่วงกว้าง ขอความร่วมือประชาชน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ สู้โควิด-19  ถ้ามีความจำเป็นต้องออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และขอให้ล้างมือกับเจลหรือน้ำสบู่ทุกครั้ง ที่การสัมผัสสิ่งต่างๆที่มีความเสี่ยง ขอให้ทุกคนอยู่ห่างกัน  2เมตร  ไม่ควรกินข้าวนอกบ้าน ให้ซื้อข้าวมากินที่บ้าน  ตามร้านอาหาร ที่คนมากินเยอะๆโอกาสเสี่ยงติดเชื้อได้ ส่วนร้านอาหารก็ขอความกรุณา ช่วยจัดเจลล้างมือให้ลูกค้าที่เข้าร้านด้วย ผู้ประกอบการก็ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ที่สำคัญจัดโต๊ะในร้านต้องห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร ต่อคน และอย่าไปตั้งวงกินเหล้านอกบ้าน  ต้องรู้จักรับผิดชอบสังคม  วินาทีนี้ต้องดูแลกันให้ดีที่สุด เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างมีสติ และไม่ตระหนก คือทางสู้โควิด-19 ดีที่สุดในเวลานี้  ซึ่ง ณ เวลานี้อำเภอเบตงเรายังไม่มีผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อ โควิด 19 จึงขอความร่วมมือทุกคนร่วมแรง ร่วมใจกันรักษาเมืองเบตงให้ปลอดภัยจากโรคร้ายนี้ มีวินัย ป้องกันตัวเอง ป้องกันผู้อื่น ส่วมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ อยู่กับบ้าน เผ้าระวัง ติดตามข่าวสารอย่างระมัดระวัง และให้ความร่วมมือกับภาครัฐ อย่างเคร่งครัด เบตงจะปลอดภัย ถ้าทุกคนร่วมมือ ร่วมใจต้ายภัยโควิด 19

ด้านผู้ประกอบการร้านในพื้นที่ บอก ว่า การประกาศ พ.ร.ก.ฉุนเฉิน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของรัฐบาล แม้จะทำให้พ่อค้า แม่ค้า  ได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็เชื่อว่าไม่นาน รัฐบาลก็คงออกมาตรการเยียวยา ช่วยเหลือ พ่อค้า แม่ค้า  และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย

////////////////////////////////////////////////////

โยธิน   ประชามติรัฐ รายงาน