สั่งปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 พร้อมให้คืนเงินและขอเลื่อนกรณีจ่ายเงินจองที่พักได้ **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันนี้ 24  มี.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานทุกแห่งทั่วประเทศ  เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด  ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.นี้ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิก     ส่วนกรณีการขอคืนเงินขอเลื่อนการจองที่พัก หากนักท่องเที่ยวทำการจองในเว็บไซต์ สามารถขอคืนเงิน/ขอเลื่อน ภายในเว็บไซต์ได้เลยโดยให้แนบหลักฐานการชำระเงินที่ชัดเจน และ หน้าสมุดบัญชีที่มีชื่อตรงการผู้จอง  สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อที่ฝ่ายที่พักและบริการโทร 025610777 ต่อ 1719 หรือ 025620760

ด้านนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี  กล่าวว่า  ด้วยสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19  ทำให้ทางส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 63 ระดับผู้บริหารของกระทรวง และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องสั่งปิดอุทยานแห่งชาติอุทยาน และหน่วยงานของกรมอุทยานที่มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล  ไม่ให้ไปรวมตัวในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นมาตรการ ในการช่วยควบคุมการกระจายของเชื้อโควิด-19

อุทยานแห่งชาติ  วนอุทยานและหน่วยงานป่าไม้ และสำนัก อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรีที่ 3  ซึ่งดูแลพื้นที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี ประจวบ   โดยมีอุทยานหลักในพื้นที่จำนวน 6 แห่ง   จึงขอปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยว การพักอาศัย  แต่ในภาระหน้าที่ของหน่วยงานกรมอุทยานที่ต้องดูแลรักษาพื้นที่  ดูแลรักษาป่า  และด้านงานวิจัยยังคงดำเนินการต่อไป  ซึ่งหลังจากปิดอุทยานอุทยานจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ เพื่อให้ระบบนิเวศคืนสู่สภาพธรรมชาติ   จะปิดอุทยานและวนอุทยานทุกแห่งทั่วประเทศพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 63 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

/////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน