วัดเนินตะเคียนจัดพิธีเททองหล่อพระประทานพร หน้าตัก 39 นิ้ว (คลิป) **พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 63 พระอธิการเตชพัทธ์ สนุติกโร เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน ได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระประทานพร ทอดผ้าป่าสามัคคี ขึ้น ณ วัดเนินตะเคียน ม.7 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับในพิธีดังกล่าว มีนายพงษ์สันต์ ณ ระนอง และนางเยาวภาพงศ์ ณ ระนอง เป็นประธานในการหล่อเททอง โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ 15.00 น. มีการนำพระเกจิจากหลายวัดมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โดยหลังจากเสร็จพิธี ทางเจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียนได้มอบวัตถุมงคลของทางวัดให้กับผู้ที่มาร่วมในพิธี ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนต่างมาต่อแถวเข้ารับกันจนยาวเหยียด

สำหรับการร่วมทำบุญในพิธีหล่อเททองพระนั้น ในทางศาสนาพุทธถือว่าเป็นพุทธบูชา ถ้าในกรรมฐานถือว่า เป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน(การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) หากตายไปจะได้เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธบูชา ทำให้มีรัศมีกายมาก ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต” แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก”

การสร้างพระพุทธรูป ถือเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างจะได้ประโยชน์ ดังนี้ คือได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง, เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี , เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ กุศลจะเกิดขึ้นเมื่อได้อาศัยพระพุทธปฏิมา, อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระจะส่งผลให้เป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่างาม, ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที ซึ่งเคยมีผู้กล่าวไว้ว่า เมื่อเราสร้างพระพุทธรูปให้คนได้กราบไหว้ ทุกครั้งที่มีคนมากราบไหว้ บุญกุศลนั้นก็จะส่งมาถึงผู้สร้างตลอดเวลา

ดังนั้นถือว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และไม่ควรพลาด เป็นมหาทานบารมี ที่นานๆจะมีการสร้างครั้งหนึ่ง หากมีโอกาสได้ทำบุญไม่จำเป็นต้องมากมายเพียงมีจิตในกุศลก็เป็นบุญแล้ว และเมื่อท่านบริจาคทรัพย์แล้วพึงกล่าวคำว่า “สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสะวะ คะยาวะหัง นิพพานัง มัยหังโหตุ”

///////////////////////////////////////////////