ประจวบ-เปิดนิทรรศการและผลงานที่มีนวัตกรรมของหน่วยงาน ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพระราชา**เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

 เวลาประมาณ 17.00 น.วันที่ 22 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการและผลงานที่มีนวัตกรรมของหน่วยงานราชการ ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพระราชา” โดยมี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯเปิดโดยพร้อมเพรียง

หลังจากนั้นได้เดินเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการและผลงานที่มีนวัตกรรมของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในปี พ.ศ.2563 นี้ มีหน่วยงานราชการเข้าร่วมจัดนิทรรศการรวม  9 กระทรวง 17 หน่วยงาน ภายใต้ชื่องาน “สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามรอยพระราชา”

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การแสดงภาพถ่ายงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาพกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ โครงการตามพระราชดำริต่างๆ ที่สำคัญของแต่ล่ะกระทรวง เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 บิดาแห่งพลังงานไทย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามรอยเสด็จ บิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เป็นต้น หลังจากนั้นประธานฯ ได้เดินพบปะ ให้กำลังใจผู้ประกอบการ OTOP จากทุกอำเภอ จำนวน 16 บูธ ที่มาจัดจำหน่ายภายในงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ปี 2563

///////////////////