มอบหมวกนิรภัยโครงการจังหวัดเพชรบุรีห่วงใยใส่หมวกนิรภัยให้ลูกหลาน **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนดอนยางวิทยา อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีมอบหมวกนิรภัยโครงการจังหวัดเพชรบุรีห่วงใยใส่หมวกนิรภัยให้ลูกหลาน

โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู นักเรียน และผู้แทนภาคเอกชนภาคีเครือข่าย เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษามีจิตสำนึกรักความปลอดภัย สวมใส่หมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ เป็นการป้องกันและลดความรุนแรง รวมทั้งลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก ผู้ปกครองต้องใส่ใจ ใส่หมวก ให้ปลอดภัย พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้นักเรียน จำนวนทั้งสิ้น 273 ใบ

//////////////////////////////////////////////////////