ชลประทาน 14 ลงพื้นที่เดินหน้าสำรวจ พัฒนาอ่างเก็บน้ำหุบตาโห ทับสะแก

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะสำรวจจากสำนักงานชลประทานที่ 14 ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม ได้เดินทางไปยังอ่างเก็บหุบตาโห หมู่ 5 บ้านหินเทิน ต.แสงอรุณ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสำรวจรายละเอียดทางภูมิศาสตร์และทางวิศวกรรม ตามแผนการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บและจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค มีนายภัทรดนัย สมศรี กำนันตำบลแสงอรุณ นำเดินสำรวจและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้และมอบเป็นสาธารณะประโยชน์เมื่อปี 2541 มีความจุ 0.062 ล้านลบ.ม. อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.แสงอรุณ ปัจจุบันตื้นเขิน ขาดประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำและการใช้ประโยชน์ นายภัทรดนัย จึงได้หาแนวทางเพื่อผลักดันให้ส่วนราชการเข้ามาสำรวจ ปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยมั่นใจว่า หากได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังเช่น เพิ่มปริมาตรความจุของอ่างเก็บน้ำและปรับปรุงแก้ไขปัญหาการรั่วซึมให้ดีขึ้น จะมีประชาชนในตำบลแสงอรุณ และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับประโยชน์อีกเป็นจำนวนมาก กระทั่งวันที่  30 ธันวาคม 2562 ได้เชิญนายวิชิต ปลั่งศรีสกุล ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตก สภาผู้แทนราษฎร นายดิเรก จอมทอง คณะทำงาน เดินทางลงพื้นที่เพื่อดูสภาพข้อเท็จจริงและศึกษาความเป็นไปได้ในการผลักดันโครงการเสนอต่อ คณะอนุกรรมาธิการฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีการประชุมที่สำนักงานชลประทานที่ 14 วาระพิเศษเพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัดประจวบฯ เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งมีนายวิชิตและนายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมและเป็นที่ปรึกษาอยู่ในคณะกรรมาธิการฯ นี้ด้วย นายภัทรดนัย ได้ทำหนังสือยื่นต่อ ประธานคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันตก ผ่านนายวิชิตและนายพรเทพ เพื่อขอให้ที่ประชุมช่วยผลักดันการพิจารณาดำเนินโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำหุบตาโห โดยเร่งด่วน

“ขอขอบคุณ นายวรวิทย์ ไชยเนตร หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 14 และทีมงานทุกท่าน ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจทางวิศวกรรมอ่างเก็บน้ำหุบตาโห เพื่อขยายพื้นที่กักเก็บน้ำและสำรวจแนวการวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว รวมระยะทางประมาณ 2,000 เมตร จากอ่างเก็บน้ำต่อเชื่อมกับระบบประปาหมู่บ้านหินเทินที่มีอยู่เดิม ในเบื้องต้นทราบว่าทางชลประทานที่ 14 ได้วางแผนออกแบบ ติดตั้งถังเก็บน้ำแบบหอสูง ใช้วิธีการสูบน้ำขึ้นหอเก็บน้ำโดยใช้พลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากแผงโซล่าเซลล์ ในการนี้ต้องขอขอบคุณผู้ประสานโครงการ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล และนายดิเรก จอมทอง ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา” นายภัทรดนัย กล่าวย้ำในช่วงท้าย

////////////////////////////////////////////////////////

ณัฐธภพ พันสาย – พันธุ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน