กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ “โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ !!

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ “โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ !!

เมื่อวันที่ 17-18 ก.พ.63 พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข., พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ หน.ฝ่ายนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. และคณะปราชญ์ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ดำเนินจัดทำ “โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า ม.7 ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแดง เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน โดยมี นายสมควร รัชตวิมล ผอ.โรงเรียนบ้านเขาแดง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบใบประกาศนียบัตรในพิธีปิดการอบรมกิจกรรมมีดังนี้

– บรรยายแนวทางศาสตร์พระราชา โดยปราชญ์ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.
– บรรยายเรื่องการปกป้องผืนป่าและการอนุรักษ์ป่าไม้ พันธุ์พืช และการปลูกป่าไม้ทดแทน โดย สถานีวนวัฒวิจัยประจวบคีรีขันธ์
– ปลูกป่าชายเลนบริเวณหมู่บ้านเขาแดง
– ดูการอนุรักษ์พันธุ์ปูม้า ณ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้า
การดำการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!