ตม.จว.เลย ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดเลย ฝ่ายปกครองจังหวัดเลย จับกุมต่างด้าวฝ่าฝืน ม.37,ม.8 ม.9 จำนวน 3 ราย!!

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

“ตม.จว.เลย ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดเลย ฝ่ายปกครองจังหวัดเลย จับกุมต่างด้าวฝ่าฝืน ม.37,ม.8 ม.9 จำนวน 3 ราย!!

วันนี้ (18 ก.พ. 2563) เวลา 16.15 น.
ภายใต้อำนวยการสั่งการของ พล.ต.ท. สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. , พล.ต.ต. ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4, พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4, พ.อ.สมหมาย บุษบา รอง ผบ.มทบ.28 รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย, นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย, นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเลย, พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4, พ.ต.ท.กันตพจน์ แจ่มปรางค์ทอง รอง ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4, พ.ต.ท.ปัญจมานนท์ เมฆเลื่อม สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4

โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนฯ ร่วมกับ จัดหางานจังหวัดเลย ฝ่ายปกครองจังหวัดเลย ได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย ดังนี้
1. Ms Chanthavong poukkee อายุ 22 ปี สัญชาติลาว หนังสือเดินทางหมายเลข PA 0296950
2. Ms Phoutthavong pouy อายุ 33 ปี สัญชาติลาว หนังสือเดินทางหมายเลข P 1851296 โดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 37(1) ประกอบกับมาตรา 35 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ,ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ฝ่าฝืนมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561
3. นางวาจี สุวรรณสนธิ์ อายุ 53 ปี สัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน 3 4209 00399 11 3 อยู่บ้านเลขที่ 171/1 ม.1 ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย โดยกล่าวหาว่า เป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
สถานที่จับกุม ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายเกรียง ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย นำตัวส่ง พงส.สภ.วังสะพุง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พฤติการณ์ในการจับกุม ตามวันและเวลาที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้บูรณาการกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบตามคำร้องเรียนของผู้ที่แจ้งเบาะแสทางโทรศัพท์ ว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาลักลอบทำงานในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนายเกรียง ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ 2 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย ตามนโยบายในการดำเนินคดีคนต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทย โดยก่อนเข้าทำการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมแสดงตัวว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดเลย ผลการตรวจสอบพบเห็นบุคคลมีลักษณะคล้ายกับคนต่างด้าว จำนวน 2 คน กำลังทำงานยกก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าอยู่ในร้านดังกล่าว จึงขอตรวจสอบเอกสารประจำตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทราบชื่อภายหลังว่า
1. Ms Phoutthavong pouy อายุ 33 ปี สัญชาติลาว หนังสือเดินทางหมายเลข P 1851296 เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 6 ก.พ.2563 ครบกำหนดวันที่ 6 มี.ค.2563 (ประเภท ผ.ผ.30) โดยผ่านเข้ามา ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหืองไทย – ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย รับว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานจริง
2. Ms Chanthavong poukkee อายุ 22 ปี สัญชาติลาว หนังสือเดินทางหมายเลข PA 0296950 เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 16 ก.พ.2563 ครบกำหนดวันที่ 16 มี.ค.2563 (ประเภท ผ.ผ.30) โดยผ่านเข้ามา ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหืองไทย – ลาว อ.ท่าลี่ จ.เลย รับว่าไม่มีใบอนุญาตทำงานจริง โดยทั้งสองให้การว่าได้เข้ามาทำงานได้ประมาณ 2 เดือน ได้รับค่าจ้างวันละ 200 บาท ทำงานตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของทุกวัน โดยมี นางวาจี สุวรรณสนธิ์ เป็นเจ้าของร้าน เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ประกอบอาชีพหรือรับจ้างทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนมาตรา 37(1) ประกอบกับมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 , ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ฝ่าฝืนมาตรา 8 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2561 ซึ่งในขณะเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบได้มีบุคคลมาแสดงตนแจ้งว่าชื่อ นางวาจี สุวรรณสนธิ์ อายุ 53 ปี สัญชาติไทย อยู่บ้านเลขที่ 171/1 ม.1ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย แสดงตนเป็นเจ้าของร้านและรับเป็นนายจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งสองคน เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า เป็นนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอก เหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ฝ่าฝืนมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561 พร้อมกับนำตัวส่ง พงส. สภ.วังสะพุง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป!!

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง โฆษก สตม./รอง ผบก.ตม.1 เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!