มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี **บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เวลา 13.00 น. วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมราชพฤกษ์  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47  จ.เพชรบุรี  นางวันเพ็ญ มังศรี  ในฐานะรองประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน   โดยมีนายขจรศักดิ์ สมบูรณ์ นายอำเภอชะอำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 คณะกรรมการสถานศึกษา ส่วนราชการ คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน 202 ผืน โทรทัศน์ จำนาน 20 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง มอบให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน            โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 มีเนื้อที่ทั้งหมด 822ไร่  มีนักเรียนจำนวน 581คน ข้าราชการครู  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วม 64 คน  รับผิดชอบร่วม 4จังหวัด ได้แก่ ประจวบฯ เพชรบุรี ราชบุรี และ สมุทรสงคราม   เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1  ชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 6  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้กำหนดเปิดแผนเรียนสายศิลป์     และสายอาชีพและแผนกการเรียนทวิศึกษาแผนกวิชาการโรงแรมร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 41คน ในปีการศึกษา 2563  และเปิดการเรียนการศึกษาแผนกเกษตรศาสตร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี   

ผลการเรียนการสอนทางโรงเรียน ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง 2 รายการ  เหรียญเงิน 2 รายการ และเหรียญทองแดง 1 การในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 6   รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกสามัคคีระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2560     รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นจากมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติฉลองราช 70 ปี เคียงคู่ทรงงาน 80 พรรษาราชินีศรีแผ่นดิน     รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติสถานศึกษาจัดการเรียนรวมระดับดีเยี่ยม จากกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่มที่ 1 และได้รับมอบกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสงขนาด 10 นิ้วพร้อมสื่อและอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จากสถาบันวิจัยการศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัฒนธรรม  และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้โรงเรียนราชประชุเคราะห์ 47จังหวัดเพชรบุรี  เป็นสถานที่จัดกิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทยอีกด้วย 

///////////////////////

บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ รายงาน