ผู้การกองบิน 5 ประดับเครื่องหมายเลื่อนยศ 33 นาย **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ประดับยศผู้การกองบิน 5 ประดับเครื่องหมายเลื่อนยศชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน จำนวน 33 นาย

วันที่ 18 ก.พ.63 ที่อนุสาวรีย์วีรชน 2484 กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนของกองบิน 5 ที่ได้รับการ แต่งตั้งเลื่อนยศให้สูงขึ้นจำนวน 33 นาย โดยในพิธีมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงทางยุทธการ ข้าราชการ และครอบครัวกองบิน 5 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานหน้าที่ราชการอย่างเข้มแข็งและตั้งใจเสมอมา เห็นสมควรที่จะได้รับการประดับเครื่องหมายเลื่อนชั้นยศตามลำดับชั้น

/////////////////////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน