เปิดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2563 BETONG LANTERN FESTIVAL 2020 ระหว่างวันที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2563 **โยธิน ประชามติรัฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

ค่ำวันที่14 ก.พ.63 ที่บ่อน้ำร้อนเบตง ม.2 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสีสันโคมไฟเบตง ประจำปี 2563 BETONG LANTERN FESTIVAL 2020 ระหว่างวันที่ 14 -18 กุมภาพันธ์ 2563 จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกับ อบต.ตาเนาะแมเราะ และเครือข่ายร่วมกันจัดขึ้นทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของอำเภอเบตง อันนำมาซึ่งเศรษฐกิจและภาพลักษณ์อันดีงามด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลา ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จักอย่างแพร่หลาย นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้อำเภอเบตง เป็นเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่นยืน ต่อไป

นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา กล่าวว่า จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้นักท่องเที่ยวมีความกังวลในด้านความปลอดภัยมีข้อจำกัดในการข้ามเขตแดนต่างๆ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าในอำเภอเบตงลดน้อยลง การจัดโครงการฯ ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะเช่นนี้ โดยเฉพาะ

การจัดรูปแบบโคมไฟที่หลากหลาย ที่บ่งบอกถึงศิลปะ และวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาในเขตอำเภอเบตงเพิ่มมากขึ้น และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้ และที่สำคัญอนาคตอันใกล้นี้สนามบินเบตงก็จะกำหนดเปิดการให้บริการแล้ว ซึ่งจะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต่อไปสู่ประเทศมาเลเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของอำเภอเบตงต่อไป

สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประดับตกแต่งประติมากรรมหุ่นโคมไฟหลากหลายรูปแบบ ตั้งเรียงรายตามจุดต่างๆรอบบ่อน้ำร้อนกันอย่างคับคั่ง ผสมผสานกับศิลปะ แสง สี ดนตรี โดยมีทั้งโคมไฟมังกรจักรพรรดิ โคมไฟกิเลน ประติมากรรมโคมไฟเซียนกลางน้ำ ต้นไม้แห่งความปรารถนา อุโมงค์แห่งแสง และประติมากรรมโคมไฟอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ภายในสถานที่จัดเวทีการการแสดงดนตรีในสวน การแสดงของนักเรียน นักศึกษา จำหน่ายสินค้า OTOP ของดีเมืองยะลา สาธิตการนวดสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ลานวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นเบตง จำหน่ายสิ้นค้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้

///////////////////////////////////////////////////////////

โยธิน  ประชามติรัฐ รายงาน