สสจ.สระแก้วเตรียมคัดกรองลูกเรือ เวฟเตอร์ดัม ข้ามชายแดน

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

สสจ.สระแก้วเตรียมคัดกรองลูกเรือ เวฟเตอร์ดัม ข้ามชายแดน
วันนี้  14 กพ 63 ถึงฝั่งแล้วที่กัมพูชา เรือสำราญเวฟเตอร์ดัม พร้อมผู้โดยสาร 2 พันคน !สสจ.สระแก้ว พร้อม สนง.ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี จับมือ ตม.สระแก้ว และ ตม.กัมพูชา เร่งประชุมเตรียมความพร้อมคัดกรองผู้โดยสารจากเรือสำราญเวฟเตอร์ดัม ที่ขึ้นฝั่งที่สีหนุวิลล์ กัมพูชา และอาจข้ามชายแดนเข้าไทยทางด้านชายแดนสระแก้ว
*****เช้าของวันนี้ที่ห้องประชุม ศปก.ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว,นางสภาพร พุทธรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี และนายราเชษฏ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ประชุมร่วมกับ พ.ต.อ.อาทิตย์ ยาแก้ว ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว,นายอนันต์ วิวัฒน์วนาวงศ์ ผู้ช่วยนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา เพื่อหารือและเตรียมความพร้อม สำหรับคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญเวฟเตอร์ดัม พร้อมผู้โดยสารประมาณ 2 พันคน ที่ขึ้นฝั่งที่เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่ผ่านมา โดยผู้โดยสารส่วนหนึ่งเป็นชาวจีน และอาจจะเดินทางจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้เส้นทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก(ด่านพรมแดนอรัญประเทศ) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เบื้องต้นได้วางมาตรการสำคัญไว้ 2 มาตรการด้วยกัน ประกอบด้วย 1.เตรียมรายชื่อผู้โดยสารเรือสำราญดังกล่าวไว้ที่ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก และประสานตรวจคนเข้าเมืองปอย เปต ประเทศกัมพูชา ในการคัดกรองก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย และติดป้ายชื่อให้ทราบว่าเป็นผู้โดยสารที่มาจากเรือสำราญฯ 2.เปิดช่องทางพิเศษในการคัดกรองเพื่อเก็บตัวอย่าง(น้ำลาย)ส่งตรวจห้องปฏิบัติการทุกราย หากมีอาการไข้หรือเข้าได้กับนิยาม ให้ส่งต่อโรงพยาบาลอรัญประเทศ เพื่อเข้าห้องแยกโรค จนกว่าจะพ้นระยะการแพร่เชื้อโรค
*****ขณะเดียวกันนายแพทย์สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธรรณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับรายงานจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ว่าเรือสำราญ เวฟเตอร์ดัม ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารประมาณ 2 พันคน เข้าจอดเที่ยวท่าที่ สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้ว ได้เตรียมความพร้อมด้านการคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญดังกล่าว ที่อาจจะเดินทางข้ามชายแดนจากประเทศกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยทางด้านจังหวัดสระแก้วไว้อย่างเข้มงวด เนื่องจากมีรายงานว่าผู้โดยสารในเรือสำราญฯมีผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 หลายคนด้วยกัน นอกจากนั้นแล้วยังมีรายงานว่าผู้โดยสารส่วนหนึ่งจะเดินทางเข้ามาประเทศไทย ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วจึงเตรียมแผนรองรับระบบคัดกรองผู้โดยสารดังกล่าวไว้อย่างเข้มงวด นอกจากนั้นยังได้ประสานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกัมพูชาให้ช่วยติดตามความเคลื่อนไหวของผู้โดยสารเรือสำราญดังกล่าวด้วย
***** นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อหารือแนวทางและการเตรียมความพร้อมคัดกรองผู้โดยสารเรือสำราญเวสเตอร์ดัมที่ขึ้นฝั่งเมืองสีหนุวิลล์ ราชอาณาจักรกัมพูชา เมื่อเช้าวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งนักท่องเที่ยวดังกล่าวอาจเดินทางผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว สำหรับมาตรการสำคัญ คือ 1. เตรียมรายชื่อผู้โดยสารเรือทั้งหมดไว้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว และประสานตรวจคนเข้าเมืองปอยเปตคัดกรองก่อนเข้าประเทศไทย โดยให้ติดป้ายชื่อให้ทราบว่าเป็นผู้โดยสารเรือดังกล่าว 2. เปิดช่องทางพิเศษในการคัดกรอง เพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกราย หากพบมีอาการไข้หรือเข้าได้กับนิยาม ให้ส่งต่อโรงพยาบาลอรัญประเทศ เพื่อเข้าห้องแยกโรคจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ

ข่าว /สมศักดิ์ สารการ ,วีระยุทธ สารการ จ.สระแก้ว 0870210815