กอ.รมน.ประจวบจัดโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างสามัคคี ปรองดองคนในชาติ เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (คลิป) **เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 13 ก.พ.63 กอ.รมน.จังหวัดประจวบโดยชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ดำเนินการจัดทำโครงการสานไทย ใจหนึ่งเดียว สร้างสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ ณ ห้องประชุม รพ.สต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสามร้อยยอด เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน มี พ.อ.จำรัส   เข็มกลัด หน.ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมีวิทยาการขุนด่านเป็นผู้ดำเนินการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประกอบด้วยการจัดอบรมบรรยายขยายผลจิตอาสาในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  การบรรยายความเป็นมาโครงการจิตอาสาพระราชทาน

รวมถึงกิจกรรมแสดงความรู้สึกภาพรวมของผู้ที่ฟังบรรยาย การสร้างการรับรู้ที่มาของโครงการจิตอาสา จิตอาสาทั้ง 3 ประเภท ความหมายของผ้าพันคอและหมวก การบรรยายให้ได้รับทราบเกี่ยวความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนบรรพชนที่เสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย การปฏิบัติตนและมีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา และพร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ////////////////////////////////////

เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน