นครนายก : เปิดตัวมิวเซียมปะพวนปากพลี

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

นครนายก : เปิดตัวมิวเซียมปะพวนปากพลี

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง เปิดตัว”มิวเซียมปะพวนที่ปากพลี” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออกพร้อมยกระดับพิพิธภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล
ที่วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงานการเปิดตัว “มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี” โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่งคลอง จัดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดตัว”มิวเซียมปะพวนที่ปากพลี” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิงแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออกพร้อมยกระดับพิพิธภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล โดยมีนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) กล่าวรายงานถึงบทบาทสำคัญของการพัฒนาและจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านท้องถิ่นต้นแบบการเรียนรู้ที่แสดงถึงชาติพันธุ์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยพวนในอำเภอปากพลีให้เป็นพิพิธภัณฑ์ภูมิภาค ภายในงานได้จัดให้มีการนิทรรศการ การแสดงพื้นบ้าน การับประทานอาหารพาแลง ของชาวไทยพวน ตลาดท้องถิ่นย้อนอดีต เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศเดิมๆของชาวไทยพวนสู่ปัจจุบันที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ให้ลูกหลาน และผู้ร่วมงานได้ชื่นชมและร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดกันต่อไป
นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน