จังหวัดสระแก้ว  9 อำเภอส่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนอำเภอประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีช่วยกาชาด และการกุศล” ประจำปี 2563เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

จังหวัดสระแก้ว  9 อำเภอส่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนอำเภอประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีช่วยกาชาด และการกุศล” ประจำปี 2563เพื่อหาทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้
ของคืนที่ผ่านมาเวลา20.00 น. ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในการมอบรางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ท้องถิ่น ท้องที่ สามัคคีช่วยกาชาด และการกุศล” นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปลัดจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และฝ่ายท้องถิ่นเข้าร่วมงาน ซึ่งจัดขึ้นในช่วงของการจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 2 ประเภท คือ ประเภทเพลงเร็ว 1 เพลง และเพลงชา 1 เพลง จากผู้เข้าประกวดที่เป็นตัวแทนจาก 9 อำเภอ จำนวน 9 คน ได้แก่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ มีเกณฑ์การให้คะแนน 60 คะแนน จากน้ำเสียง ความไพเราะ และอีก 40 คะแนน นับจากผลรวมของพวงมาลัยที่มอบให้กับนักร้อง
*****เป็นการประกวดรอบชิงชนะเลิศ อำเภอส่งเข้าประกวด จากตัวแทนนักปกครองท้องที่ จำนวน 9 คน โดยบรรยากาศการประกวดเป็นไปอย่างสนุกสนาม นายอำเภอและชาวบ้านในแต่ละอำเภอ ต่างพากันเดินทางมาร่วมให้กำลังใจแรงเชียร์ และมอบพวงมาลัยกันอย่างล้นหลาม ผลการประกวด มีดังนี้ ผลการประกวดนักร้อง สำหรับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นส.นงลักษณ์ วงพรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพลาย มั่นปืน กำนันทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 นส.ณีรนุช บัวปล้อง สารวัตรกำนัน ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย 6 รางวัล รับเงินรางวัล 1,000 บาท
*****สำหรับผลประกวดแดนเซอร์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.ตาพระยา รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อ. วัฒนานคร รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล -รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วังน้ำเย็น รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล-รางวัลชมเชย 6 รางวัล รับเงินรางวัล 1,000 บาท