กระบี่ ชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านต้นพงษ์ ทอนผักกูด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม สร้างฝายเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง หลังจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน ( คลิป )** ณัฏฐพงษ์  ศรีปล้อง รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

กระบี่ ชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านต้นพงษ์ ทอนผักกูด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม สร้างฝายเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง หลังจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน

วันที่ 27 ม.ค.63 จากสภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา ทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดกระบี่เริ่มประสบปัญหา ขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะน้ำในลำคลอง เริ่มตื้นเขิน ทำให้ชาวบ้านบางพื้นที่หันมาช่วยกันทำฝายเก็บน้ำไว้ใช้ภายในหมู่บ้าน รับมือช่วงหน้าแล้งที่กำลังมาเยือน ซึ่งในปีนี้คาดว่าฤดูแล้งจะ มีความรุนแรงมากกว่าทุกๆปี การเตรียมการช่วยเหลือตัวเอง ของชุมชน หมู่บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญ

กลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 3 บ้านต้นพงษ์ ทอนผักกูด ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ใช้ความสามัคคีรวมพลังสร้างฝายเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน รับมือภัยแล้ง หลังจากน้ำในคลองบางสร้าง ซึ่งเป็นคลองสายสำคัญของหมู่บ้าน น้ำเริ่มแห้งขอดลง ทำให้ชาวบ้านเริ่มวิตกกังวลว่าปริมาณน้ำในคลองจะมีเพียงพอใช้ในช่วงหน้าแล้งนี้หรือเปล่า

นายไพรัช บุญฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ กล่าวว่า หลังจากฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ปีที่แล้ว ทำให้น้ำคลองบางสร้าง ซึ่งเป็นคลองสายหลักไหลผ่านภายในหมู่บ้าน จากน้ำตกต้นหาร เทือกเขาพนมเบญจา น้ำได้แห้ง ชาวบ้านจึงรวมตัวกันสร้างฝายเก็บน้ำ ไว้ใช้ภายในหมู่บ้าน โดยเฉพาะน้ำประปา หมู่บ้านที่ต้องใช้น้ำคลองแห่งนี้ในการผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน รองรับภัยแล้งที่กำลังมาเยือน ซึ่งชาวบ้านในหมู่บ้านต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก

การสร้างฝ่ายเก็บน้ำคลองบางสร้าง เป็นการเตรียมการไว้ล่วงหน้า หากเข้าสู่หน้าแล้ง หมู่บ้านก็จะไดมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค บรรเทา ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหมู่บ้านได้ เป็นการช่วยเหลือตัวเอง และเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือภัยแล้งไว้ล่วงหน้า ก่อนที่ภาครัฐจะเข้ามาดำเดินการช่วยเหลือต่อไป
** ณัฏฐพงษ์  ศรีปล้อง รายงาน