ปราจีนบุรี รอง ผอ.รมน. เปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์และมอบปัจจัยโครงการอาการกลางวัน ( มีคลิป )

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

ปราจีนบุรี รอง ผอ.รมน. เปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์และมอบปัจจัยโครงการอาการกลางวัน

วันที่ 21 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทาราม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์และมอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มมวลชน ผู้นำชุมชน และเป็นการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ตามแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์ เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้ ซึมซับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้มอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย

**  อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ รายงาน