ประจวบ-ทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึกเพิ่มศักยภาพช่างถ่ายภาพชายแดน-เผยโอกาสมีน้อยช็อตเดียวต้องให้ผ่าน (คลิป) **เอกภพวงษ์ ประเสริฐ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 21 มกราคม 63 ที่หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์ หมู่ 5 บ้านดอนทราย ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพ ด้วยโทรศัพท์มือถือและถ่ายภาพด้วยกล้องโดน

เพื่อเป็นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการถ่ายภาพให้กับช่างถ่ายภาพของทหาร โดยมีช่างถ่ายภาพจากหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก

พันเอกธีรยุทธฑ์ เส้งรอด รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก เปิดเผยว่า เหตุผลที่หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกจัดโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น สืบเนื่องมาจากที่ผ่านมาเวลาทหารเดินทางเข้าไปปฏิบัติงานตามพื้นที่แนวชายแดน หรือบริเวณพื้นที่ป่า ซึ่งจะต้องมีการถ่ายภาพรายงานผู้บังคับบัญชา แต่เมื่อกลับออกมาแล้วปรากฏว่ามีหลายภาพหลายเหตุการณ์ที่ถ่ายมาแล้วภาพเสียใช้ไม่ได้ และก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปถ่ายภาพในเหตุการณ์เดิมซ้ำได้อีก

ทางหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกจึงได้ร่วมกับทีมงานช่างถ่ายภาพมืออาชีพของอาจารย์สุรชาติ จันทร์เด่นดวง รวม 14 คน ซึ่งเป็นทีมงานช่างถ่ายภาพระดับประเทศจัดโครงการฝึกอบรมนี้ขึ้นเป็นเวลา 2 วัน ในระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 63 เพื่อให้ช่างภาพของหน่วยงานทหาร และช่างภาพของหน่วยงานราชการ รวมถึงสื่อมวลชนที่สนใจได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการถ่ายภาพด้วยกล้อง ด้วยโทรศัพท์มือถือ และโดนถ่ายภาพ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ การถ่ายรูปภายในสตูริโอ การถ่ายรูปเอาท์ดอร์ และอื่นๆอีกมากมายฟรี

เพื่อจะได้นำไปพัฒนาต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเองได้ เพราะบางครั้งบางสถานการณ์หรือบางเหตุการณ์นั้นไม่สามารถย้อนเวลากลับไปถ่ายได้อีก ฉะนั้นแล้วการถ่ายภาพในแต่ละครั้งจะต้องทำให้ภาพที่ถ่ายออกมาเสียน้อยที่สุด หรือไม่เสียเลยยิ่งดี พูดง่ายๆว่าถ่ายช็อตเดียวต้องให้ผ่าน

//////////////////////////////////

เอกภพวงษ์ ประเสริฐ รายงาน