เพชรบุรี-จัดแถลงข่าวการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุด “หนุมานชาญกำแหง” **บรรณรต เจริฐกิจสัมพันธ์ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 มกราคม 2563 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี   คุณนฤมล ล้อมทอง  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง  นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชน  ร่วมแถลงข่าวการแสดงโขนพระราชทาน ณ ลานอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้เปิดเผยว่า นับเป็นโอกาสดีที่การแสดงโขนพระราชทาน ที่เพชรบุรีอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะได้เที่ยวตรุษจีนเมืองเพชร และเข้ามาชมสิ่งที่หาดูได้ยาก ที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้นักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง แสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุด “หนุมานชาญกำแหง” เปิดโอกาสให้ประชาชนชาวเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาชมการแสดงระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2563 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี

สำหรับการแสดงผู้ชมจะได้รับชมถึง 7 องก์ หรือ 7 ตอน โดยตอนแรกหรือองก์แรกเป็นตอนเทพประทานศาสตรา อสุรากำเริบฤทธิ์ องก์ที่สองตอนถวายตัวต่อพระจักรกฤษ คิดอาสาสืบหนทาง องก์ที่ 3 ถวายแหวนนางสีดา ฆ่าสหัสกุมาร องก์ที่ 4 ตอนขุนทหารถมศิลา จับมัจฉาอรทัย องก์ที่ 5 ลวงเอาดวงใจทศกัณฐ์ องก์ที่ 6 กุมภัณฑ์พ่ายแพ้หนุมาน และองก์ที่ 7 ตอนขุนทหารครองพารา ซึ่งนอกจากได้รับชมโขนพระราชทานแล้วยังมีการแสดงชุด “วัชรบุรี เทิดภักดี วงศ์จักรี องค์ราชัน” ซึ่งจะเป็นการแสดงถึงวัฒนธรรม การรำซัดชาตรี บทกลอนที่กล่าวถึงชาติพันธุ์ของชาวเพชรบุรีมาแสดงเบิกโรง และชมนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องโขนด้วย ติดตามชมให้ได้ 24-25 มกราคม 2563 นี้ ช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยเชิญชวนแต่งไทยย้อนยุค หรือแต่งชุดกี่เพ้าเข้าชมโขน

/////////////////////////////////////////////////////

บรรณรต เจริฐกิจสัมพันธ์ รายงาน