องคมนตรี และคณะ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

องคมนตรี และคณะ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ นักเรียนและราษฎรในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและนายกราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ณ ห้องประชุม โรงยิม “เทิดไท้องค์ราชัน” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมี นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน นายกัมพล ไชยนันท์ ผ.อ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) พร้อมด้วยข้าราชการ คณะกิ่งกาชาด อ.เชียงแสน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้แทนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง จำนวน 147 ถุง พร้อมทั้งได้เยี่ยมราษฎร ฟังบรรยายสรุป และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของโครงการ
สำหรับการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง ได้มีทั้งการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศน์ และจ้างแรงงานราษฎรเพื่อให้มีรายได้และเป็นแหล่งเรียนรู้จากสถานีเพื่อที่จะไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเองที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ที่ยั่งยืน ไม่บุกรุกทำลายป่าและมีที่อยู่และที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง ซึ่งสถานีได้เน้นปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผักปลอดสารพิษรวมถึงการหาตลาดเพื่อจำหน่ายให้แก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการกับทางสถานีด้วย
/////////////////////////////
แหล่งข่าวจาก – สุวิมล – ติ๊ก เชียงราย
ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์ ///////////// รายงาน ///////////////////////