สมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวไทย ร่วมผลักดันแผนการแก้ปัญหาวงจรการค้ามะพร้าวไทย

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

            วันที่ 16 มกราคม 2563 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายดิเรก จอมทอง คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ ได้เดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หมู่ 2 ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนางสาวมาเรีย เผ่าประทาน กำนันตำบลทับสะแก นายนุกูล ลูกอินทร์ ประธานสมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวไทย นายทวีศักดิ์ จุลเนียม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และประธานคณะประสานงานกระบวนการองค์กรชุมชนอำเภอทับสะแก พร้อมประธานและคณะทำงานของเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว เขตอำเภอทับสะแก จำนวน 8 แปลง(จากทั้งหมด 10 แปลง) ร่วมให้การต้อนรับและรายงานข้อเสนอแนะ

นายนุกูล กล่าวว่า สมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวไทย มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งมากมีนายพรชัย เขียวขำ และนายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ เป็นแกนนำ ตนเห็นว่า ตอนนี้ราคามะพร้าวแพงแต่ไม่ได้เป็นไปตามภาวะปกติของกลไกตลาด เชื่อว่าอีกไม่นานปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำและล้นตลาดจะย้อนกลับมาอีก เพราะการนำเข้าจากต่างประเทศและขาดการควบคุมที่ดี ตนดีใจที่เห็นนายวิชิตและทีมงานจากพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่จังหวัดประจวบฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว หากเป็นไปได้ตนอยากให้เป็นสื่อกลางในการประสานงานตั้งแต่ชาวสวนมะพร้าว ขึ้นไปยังระดับนโยบายภาครัฐ และจะดียิ่งขึ้นหากประสานให้ถึงผู้ประกอบการหรือโรงงานแปรรูปมะพร้าว เพื่อให้ทุกฝ่ายลงมาพูดคุยกันบนข้อเท็จจริง ดีกว่าปล่อยให้ฝ่ายบริหารคุยกันแต่ในห้องแอร์

ด้านนางสาวมาเรีย และนายทวีศักดิ์ ให้ข้อมูลว่า ปลายปี 2561 กลุ่มผู้นำชุมชนจากหลายภาคส่วนในอำเภอทับสะแก ได้เดินทางไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ บางเขน เพื่อยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมฯ เสนอแนะแนวทางบริหารจัดการเรื่อง มะพร้าวอย่างเป็นระบบ ต่อมาปี 2562 ทางกรมส่งเสริมฯ ได้อนุมัติงบประมาณก้อนแรกแก่อำเภอทับสะแกจำนวน 2.5 ล้านบาท เพื่อนำร่องโครงการเกษตรแปลงใหญ่มะพร้าวทับสะแก จำนวน 10 แปลง มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 685 ราย คิดเป็นพื้นที่สวนมะพร้าว 7,500 ไร่ จาก 4 ตำบล มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณผลผลิตต่อไร่ และรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างกลไกการต่อรองราคามะพร้าวให้มีเสถียรภาพ ผ่านไป 1 ปีโครงการนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สมาชิกในโครงการเริ่มตั้งคำถามว่า เกษตรแปลงใหญ่มะพร้าว สามารถนำพาให้ถึงเป้าหมายที่หวังจริงหรือไม่ จึงอยากให้นายวิชิต ช่วยพิจารณาเรื่องนี้ด้วย รัฐควรส่งเสริมและต่อยอดโครงการให้จริงจังมากกว่านี้ ต้องไม่ปล่อยให้ชาวสวนเบื่อหน่ายกับโครงการ สุดท้ายก็เลิกซึ่งน่าเสียดายมาก

หลังใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง ในการพูดคุยหลายประเด็น นายวิชิต กล่าวว่าการลงพื้นที่สัมผัสข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดีมาก ตนเดินทางพบเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในหลายอำเภอ ได้รับข้อมูลโดยตรง เป็นข้อเท็จจริงที่สัมผัสได้ การเชื่อมโยงระหว่างชาวสวนมะพร้าวในทุกอำเภอเป็นเรื่องจำเป็นและต้องเร่งดำเนินการ ที่ทับสะแกมีสมาพันธ์เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวไทย ที่บางสะพานมีกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ ก็เข้มแข็งมาก หากมีการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงไปถึง ตำบลห้วยยาง ห้วยทราย คลองวาฬ เกาะหลัก อ่าวน้อย รวมไปถึงอำเภออื่นๆ ของประจวบคีรีขันธ์ จะเป็นเรื่องที่ดีมาก สร้างระบบฐานข้อมูล ตั้งแต่เรื่องปริมาณผลผลิต ทิศทางตลาด ข้อมูลด้านแมลงศัตรูพืช และอื่นๆ เราต้องมาวางระบบร่วมกันให้สมกับคำว่า ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเมืองหลวงมะพร้าวของประเทศ ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพในระดับโลก

///////////////////////////////////////////////////////////

ทีมข่าวนาจานิวส์ ประจวบคีรีขันธ์ รายงาน