สระบุรี-องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2563(คลิป) **ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน**

สินเชื่อรถยนต์ KTC พี่เบิ้ม
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 15 ม.ค.63 ที่ลานหน้าอาคาร 1962 อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติประจำปี 2563

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ได้พระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย และแสดงความก้าวหน้าของวิทยาการด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมโคนมของประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกร

กิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นงานที่ทาง อ.ส.ค.จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “รักนม รักฟาร์ม สืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทาน” มีกิจกรรมในงานที่สำคัญ เช่น สัมมนาวิชาการนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร การสาธิตและจัดแสดงผลงานวิจัยด้านการพัฒนาโคนมและอุตสาหกรรมโคนม โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และมีการเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลองชิมผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รสชาติใหม่ๆ การประกวดแข่งขันโคนมประเภทต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร

สัมผัสบรรยากาศฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค การเปิดให้เยี่ยมชมโรงงานผลิตนมไทย-เดนมาร์ค ชมการสาธิตการรีดนมโค การทำปุ๋ยนมสดจากผู้เชี่ยวชาญของฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คและกิจกรรมที่พลาดไม่ได้คืองานไทย-เดนมาร์ค Music Festival ครั้งที่ 3 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 พบกับศิลปินต่างๆมากมาย และในวันที่ 29 มกราคม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมทั้งจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายในบริเวณงานอีกด้วย

ด้าน นายณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคนมในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนมที่ผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ที่ได้จากเกษตรกร นอกจากจะส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้กับคนไทยแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้มั่นคง และปัจจุบัน อ.ส.ค.มุ่งส่งเสริมความรู้เกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำนมดิบ พร้อมกับสร้างมูลค่าให้กับน้ำนมดิบ หาช่องทางขายใหม่ ๆ ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมจากรุ่นสู่รุ่นโดยการสร้างเยาวชนให้มีความสนใจและภาคภูมิใจในอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน

//////////////////////////////////////////////

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน