ผบ.ฉก.อรัญประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในห่วงเทศกาลปีใหม่

แชร์ข่าวนี้

ผบ.ฉก.อรัญประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในห่วงเทศกาลปีใหม่
*****เมื่อเวลา 15.30 น.ของวันที่ 14 ม.ค.63 พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ และมอบสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ เช่น เครื่องซักผ้า, เครื่องตัดหญ้า, หม้อหุงข้าว, เตารีด, พัดลม, อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการดูแลคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ พร้อมกับได้อวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจอรัญประเทศ ต.เมืองไผ่
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และมอบสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมกับได้อวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในปฏิบัติหน้าที่ ณ กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1203 บ.อ่างศิลา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และ กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1205 บ.ป่าไร่ใหม่ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และรับฟังบรรยายสรุป รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ในการขอเปิดช่องทางอนุโลมแรงงานชั่วคราวช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต(อ้อย) ซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ณ จต.ส.14 บ.อ่างศิลา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว โดยมี พ.อ.เอกพงษ์ กฤตยาเกียรติชุติ ผบ.ชค.ทพ.12 ให้การต้อนรับ ปัญหาในการขอเปิดช่องทางอนุโลมแรงงานชั่วคราว ซึ่งในปัจจุบันเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานรับจ้างตัดอ้อย ในพื้นที่หมู่ที่ 5, 6 ต.โนนหมากมุ่น ในห้วงฤดูเปิดหีบอ้อย ตั้งแต่ ธ.ค.62 – เม.ย.63 โดยขออนุโลมเปิดช่องทาง จต.ส.14 บริเวณ พิกัด TA 487211 บ.อ่างศิลา ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อให้แรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาแบบเช้ามา – เย็นกลับ